Wedstrijdcommissie

Alleen het winnen van de wedstrijd is het enige dat de wedstrijdcommissie niet voor de teams kan regelen. De rest wordt allemaal voor gezorgd door de leden van de wedstrijdcommissie.

Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris zorgt voor een goede wedstrijdplanning en competitie-indeling. Daarnaast regelt de wedstrijdsecretaris welke scheidsrechter er welke wedstrijd fluit.

De wedstrijdsecretaris is de enige contactpersoon namens DVOL die met de KNVB communiceert over wedstrijdindelingen en dergelijke. Het is niet de de bedoeling dat coördinatoren, trainers, leiders etc. contact opnemen met de KNVB. Bij vragen omtrent wedstrijden, kampioenschappen, spelregels etc. kun je contact opnemen met de wedstrijdsecretaris, zie hieronder voor de mailadressen.

Het is met name bij het verplaatsen van wedstrijden of het organiseren van oefenwedstrijden dat de leiders en trainers ruim op tijd contact opnemen met de wedstrijdsecretaris.

De commissie is bereikbaar met de volgende e-mail adressen:

  • Scheidsrechterzaken: scheidsrechterszaken@dvol.nl
  • Wedstrijdzaken jeugd: wedstrijdzakenjeugd@dvol.nl
  • Wedstrijdzaken senioren: wedstrijdzakensenioren@dvol.nl

Zaterdag coördinatie (gastheren en gastvrouwen)

De zaterdagcoördinatie zorgt als gastheer of gastvrouw voor alle teams en scheidsrechters. Je heet iedereen welkom en geeft de informatie die nodig is voor de wedstrijd. Denk aan het veld waarop gespeeld wordt en de beschikbare kleedkamer. Een praatje en een kopje koffie horen daar ook bij! Heb je interesse hier een rol in te spelen? Neem dan contact op met de verenigingsmanager.

Scheidsrechters

Vanaf JO11 t/m senioren leeftijd zijn scheidsrechters nodig om de wedstrijden tot een sportief en goed einde te brengen. DVOL investeert en ondersteunt scheidsrechters hierbij. Regelmatig bieden we vanuit de KNVB gegeven cursussen aan op de club, en op zaterdag staan mensen van onze scheidsrechterscommissie regelmatig zelf langs de lijn, om beginnende scheidsrechters te ondersteunen.

Scheidsrechters commissie/- coördinatie

Als scheidsrechters commissie/- coördinatie heb je verschillende verantwoordelijkheden waarmee je onze scheidsrechters ondersteunt.

  • Indelen van (jeugd)scheidsrechters bij de wedstrijden op zaterdag en zondag en deze verwerken in Sportlink
  • Organiseren van Scheidsrechters cursussen (SR) i.s.m. de KNVB (2x pj)
  • Indelen van Scheidsrechter-begeleiders bij de wedstrijden die gefloten moeten worden tijdens de cursus en na de cursus indien nodig.
  • Organiseren van een jaarlijks uitstapje voor de Scheidsrechter
  • Maakt deel uit van de Commissie Wedstrijdzaken en neemt deel aan de vergaderingen van deze commissie
  • Onderhoud de contacten met de verenigingsscheidsrechters van DVOL.

Leden commissie

Diverse vacatures

Mail scheidsrechterszaken
Mail wedstrijdzaken jeugd
Mail wedstrijdzaken senioren

Nieuws commissie

Downloads commissie