Contributie 2020-2021

Tijdens de Algemene Leden Vergadering is er akkoord gegeven op het voorstel voor de contributie voor het seizoen 2020 – 2021.

Hieronder staat de vastgestelde contributie voor het seizoen 2020 – 2021 in euro’s:

Senior Spelend 300
Senior 35+ Spelend 150
Jeugd onder 08 – 010 205
Jeugd onder 011 – 012 215
Jeugd onder 013 – 019 225
Jeugd F-instroom, alleen trainen 110

Deze bedragen zijn inclusief een bijdrage in het kledingfonds van 30 euro. In de eerste week van oktober zal de eerste termijn worden afgeschreven (let op: maak je gebruik van Stichting Leergeld, zorg er dan voor dat er geen automatische afschrijving plaatsvindt).

Er is nog geen contributie voor speeljaar 2021-2022 vastgesteld. Dat wordt tijdens de ALV gedaan. Wel is er de verwachting dat de contributie gelijk blijft aan 2020-2021.