Contributie 2021-2022

Tijdens de Algemene Leden Vergadering is er akkoord gegeven op het voorstel voor de contributie voor het seizoen 2021 – 2022.

Hieronder staat de vastgestelde contributie voor het seizoen 2021 – 2022 in euro’s:

Senior Spelend 300
Senior 35+ Spelend 150
Jeugd onder 08 – 010 205
Jeugd onder 011 – 012 215
Jeugd onder 013 – 019 225
Jeugd F-instroom, alleen trainen 110
Niet spelend lid 50

Deze bedragen zijn inclusief een bijdrage in het kledingfonds van 30 euro. Daarvoor krijg je een eerste paar wedstrijdsokken cadeau en krijg je het wedstrijdtenue en presentatiepak van DVOL in bruikleen.

In de eerste week van oktober zal de eerste termijn worden afgeschreven (let op: maak je gebruik van Stichting Leergeld, zorg er dan voor dat er geen automatische afschrijving plaatsvindt).

Het afgelopen seizoen hebben de senioren ( vanaf 18 jaar en ouder en lid waren vanaf 01-07-2020) weinig gebruik kunnen maken van de accommodatie van DVOL; er waren helaas geen trainingen mogelijk. Het bestuur wil dan ook het voorstel doen om de contributie van de spelende senioren eenmalig met 10% te verlagen bij de 1e contributie-inning.