Vertrouwenspersoon

Jeroen Hoegee, in dagelijks leven advocaat bij Brunet advocaten te Nijmegen, is door het Bestuur van DVOL als vertrouwenspersoon bij DVOL aangesteld.

Ieder geregistreerd lid en de ouders van de jeugdleden kunnen met de vertrouwenspersoon contact opnemen voor het melden van signalen of klachten van ongewenst gedrag. Denk hierbij aan seksuele intimidatie, agressie, geweld, treiteren, pesten en/of discriminatie. Om zijn onafhankelijkheid te waarborgen zal Jeroen geen andere bestuurlijke rollen binnen onze vereniging vervullen

Jeroen is bereikbaar op jeroen.hoegee@gmail.com en telefonisch via 06-29071228.