Materialencommissie

De Materialencommissie zorgt voor de organisatie en verstrekking van materialen voor de teams van DVOL. We werken met een vaste kern van eindverantwoordelijke vrijwilligers en enkele vrijwilligers die ons bijstaan tijdens de drukke materiaalvoorbereidingen voorafgaand aan een nieuw voetbalseizoen.

Ook een keer helpen? Mail gerust!

We doen ons werk met veel plezier en wanneer spelers, ouders, trainers en leiders meehelpen om goede zorg te dragen voor alle materialen die hen in bruikleen gegeven wordt, kunnen wij ons werk des te beter doen. Hieronder beschrijven we dan ook in het kleding- en materialenbeleid wat we van iedereen daarbij verwachten en wat ons reglement inhoudt.

Kleding- en materialenbeleid

Bij DVOL hechten we waarde aan een professionele uitstraling. Daarbij past dat de kleding van spelers, trainers en leiders verzorgd, representatief en uniform moet zijn. Dit betekent dat alle kleding centraal wordt ingekocht en aan spelers, trainers en leiders in bruikleen wordt gegeven. Een bijdrage voor het kledingfonds zit bij de contributie inbegrepen. 

Wij verwachten dat eenieder die van onze kleding gebruikmaakt, zich houdt aan de voorwaarden die hieronder zijn beschreven in het reglement. Leiders, trainers en spelers of ouders van jeugdspelers tekenen hiervoor akkoord wanneer zij de kleding ontvangen.

Algemeen kleding,- ballen,- en materialenreglement

 • De spelers, trainers en leiders krijgen de kleding, ballen en materialen van de vereniging in bruikleen.
 • De kleding, ballen en materialen zijn en blijven eigendom van de vereniging.
 • De kleding, ballen en materialen worden aan het begin van het seizoen per team uitgereikt aan de trainer/leider.
 • De trainer of leider die de kleding, ballen en materialen ontvangt tekent voor ontvangst.
 • Bij wisseling van de trainer of leider tijdens het seizoen, worden de verantwoordelijkheden met betrekking tot de kleding, ballen en materialen overgedragen aan zijn of haar vervanger. Deze wisseling wordt per mail doorgegeven aan zowel materialen@dvol.nl als aan de desbetreffende subcommissie: kledingsenioren@dvol.nl, kledingjeugd@dvol.nl. 
 • De spelers, trainers en leiders hebben de plicht om zorgvuldig met de in bruikleen verkregen kleding, ballen en materialen om te gaan.
 • De ballen en overige materialen worden bewaard in de ballencontainer van het team. 
 • De wedstrijdtenues worden na de wedstrijd door de leider/trainer verzameld en direct gecontroleerd. 
 • De wedstrijdtenues worden per team na de wedstrijd bij toerbeurt door een ouder/verzorger gewassen en te allen tijde bij elkaar in de teamtas van het team bewaard.
 • In de wedstrijdtenues mag niet worden getraind en ze mogen niet in de vrije tijd worden gedragen. Leden dienen dienen zelf hun eigen trainingskleding aan te schaffen (tenzij het team specifieke trainingskleding heeft gekregen).
 • De trainer of leider zorgt ervoor dat de kleding, ballen en materialen na elke wedstrijd of training worden verzameld.
 • Bij vermissing van kledingstukken, ballen en materialen of geconstateerde schade, dient de trainer of leider dit direct te melden bij de desbetreffende subcommissie: materialen@dvol.nl, kledingsenioren@dvol.nl, kledingjeugd@dvol.nl. 
 • Voor schade aan het wedstrijdtenue die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, zoals het trainen en spelen in het presentatiepak, wat niet toegestaan is.
 • Zoekgeraakte kleding wordt niet vergoed. De kosten worden in rekening gebracht bij de desbetreffende verantwoordelijke speler en/of het team (broekje €17,50 / shirt/keepersshirt €25,- / keepersbroek 45,- / presentatiepak €75,-).*
 • De trainer of leider levert de in bruikleen gegeven gewassen kleding, ballen en materialen aan het eind van het seizoen in.
 • Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het desbetreffende team.
 • De trainer of leider zorgt dat de betreffende kosten op een eerlijke manier verdeeld worden over de spelers van het team of de desbetreffende speler c.q. ouders of verzorgers.

Ballen (vermist of lek)

Op basis van het aantal spelers worden aan het begin van het seizoen het aantal ballen per team bepaald. Het aantal uitgereikte ballen staat vermeld in het getekende ontvangstformulier.

De ballen en trainingsmaterialen worden in de ballencontainer van het team gedaan waarvan de trainer en leider een sleutel krijgen. Op de ballen is het betreffende team aangegeven.

Na afloop van de training of voor aanvang van de wedstrijd worden de ballen verzameld.

Is een bal vermist, dan wordt direct de bal door alle spelers van team gezocht.

Mocht ondanks het zoeken van de bal deze vermist blijven, dan dient de leider dit direct na constatering te melden bij materialen@dvol.nl.

In principe wordt een vermiste bal niet gedurende het seizoen vervangen.

Indien een bal lek is, dient dit direct door de trainer of leider bij materialen@dvol.nl te worden gemeld.

In principe wordt een lekke bal in de eerste week van het nieuwe kwartaal vervangen tegen inleveren van de lekke bal. Zonder lekke bal vindt er geen omruiling plaats.

*prijswijzigingen onder voorbehoud

Nieuws commissie

Downloads commissie