Materialencommissie

De Materialencommissie bestaat uit Rutger Evers en een delegatie van het bestuur. Hij zoekt nog versterking. Deze commissie zorgt voor de organisatie en verstrekking van materialen voor de teams van DVOL. We werken ook met losse vrijwilligers die ons bijstaan tijdens de drukke materiaalvoorbereidingen voorafgaand aan een nieuw voetbalseizoen.

Ook een keer helpen? Mail gerust naar materialen@dvol.nl!

We doen ons werk met veel plezier en wanneer spelers, ouders, trainers en leiders meehelpen om goede zorg te dragen voor alle materialen die hen in bruikleen gegeven wordt, kunnen wij ons werk des te beter doen. Hieronder beschrijven we dan ook in het kleding- en materialenbeleid wat we van iedereen daarbij verwachten en wat ons reglement inhoudt.

Kleding- en materialenbeleid

Bij DVOL hechten we waarde aan een professionele uitstraling. Dit betekent dat al het materiaal centraal wordt ingekocht en aan spelers, trainers en leiders in bruikleen wordt gegeven. Wij spelen met DerbyStar ballen van hoge kwaliteit. Een bijdrage voor het materiaal zit bij de contributie inbegrepen. Met name ballen mogen niet gebruikt worden in eigen tuin, op straat of op voetbalveldjes in Lent ivm slijtage, kans op lek gaan en verlies. Deze ballen horen op een echt voetbalveld thuis. Voor de informatie: een nieuwe bal kost DVOL tussen de €30 en €100.

Wij verwachten dat eenieder die van ons materiaal gebruikmaakt, zich houdt aan de voorwaarden die hieronder zijn beschreven in het reglement. Leiders, trainers en spelers of ouders van jeugdspelers tekenen hiervoor akkoord wanneer zij het materiaal ontvangen.

In- en uitgifte van materiaal

Aan het begin van het seizoen krijgt ieder team een container met materiaal. Hiervoor tekent iemand ook een formulier bij de commissie. Aan het eind van het seizoen (juni meestal) zodra de nieuwe teams bekend zijn, wordt alles weer ingeleverd. Tussentijds houdt de commissie de voorraad bij en verwachten van teams dat ze zelf ook bij iedere training en wedstrijd goed naar het materiaal omkijken.

Ballen mogen niet gebruikt worden in de eigen tuin, op straat of op voetbalveldjes in Lent. Op basis van het aantal spelers worden aan het begin van het seizoen het aantal ballen per team bepaald. Het aantal uitgereikte ballen staat vermeld in het getekende ontvangstformulier.

Ballen niet mee naar huis (wat als vermist of lek)

Na afloop van de training of voor aanvang van de wedstrijd worden de ballen verzameld en controleren spelers en trainers samen of alles compleet is. Is een bal vermist, dan wordt direct de bal door alle spelers van team gezocht op het sportpark of daarbuiten.

De ballen en trainingsmaterialen worden in de ballencontainer van het team gedaan waarvan de trainer en leider een sleutel krijgen. Op de ballen is het betreffende team aangegeven. Ballen gaan niet mee naar huis, hooguit voor de uitwedstrijd van een aankomend weekend. Daarna horen ze weer terug te komen naar DVOL.

Gevonden ballen worden door de commissie verzameld en weer terug gegeven. Mocht ondanks het zoeken van de bal deze vermist blijven of lek gaan dan dient de leider dit direct na constatering te melden bij materialen@dvol.nl. In principe wordt een vermiste bal niet gedurende het seizoen vervangen.

Een lekke bal wordt in de eerste week van het nieuwe kwartaal vervangen met persoonlijk contact tussen team en materiaalcommissie tegen het inleveren van de lekke bal. Zonder lekke bal vindt er geen omruiling plaats.

Algemeen kleding,- ballen,- en materialenreglement

 • De spelers, trainers en leiders krijgen de kleding, ballen en materialen van de vereniging in bruikleen.
 • De kleding, ballen en materialen zijn en blijven eigendom van de vereniging.
 • De kleding, ballen en materialen worden aan het begin van het seizoen per team uitgereikt aan de trainer/leider.
 • De trainer of leider die de kleding, ballen en materialen ontvangt tekent voor ontvangst.
 • Bij wisseling van de trainer of leider tijdens het seizoen, worden de verantwoordelijkheden met betrekking tot de kleding, ballen en materialen overgedragen aan zijn of haar vervanger. Deze wisseling wordt per mail doorgegeven aan zowel materialen@dvol.nl als aan de desbetreffende subcommissie: kledingsenioren@dvol.nl, kledingjeugd@dvol.nl.
 • De spelers, trainers en leiders hebben de plicht om zorgvuldig met de in bruikleen verkregen kleding, ballen en materialen om te gaan.
 • De ballen en overige materialen worden bewaard in de ballencontainer van het team.
 • De wedstrijdtenues worden na de wedstrijd door de leider/trainer verzameld en direct gecontroleerd.
 • De wedstrijdtenues worden per team na de wedstrijd bij toerbeurt door een ouder/verzorger gewassen en te allen tijde bij elkaar in de teamtas van het team bewaard.
 • In de wedstrijdtenues mag niet worden getraind en ze mogen niet in de vrije tijd worden gedragen. Leden dienen dienen zelf hun eigen trainingskleding aan te schaffen (tenzij het team specifieke trainingskleding heeft gekregen).
 • De trainer of leider zorgt ervoor dat de kleding, ballen en materialen na elke wedstrijd of training worden verzameld.
 • Bij vermissing van kledingstukken, ballen en materialen of geconstateerde schade, dient de trainer of leider dit direct te melden bij de desbetreffende subcommissie: materialen@dvol.nl, kledingsenioren@dvol.nl, kledingjeugd@dvol.nl.
 • Voor schade aan het wedstrijdtenue die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, zoals het trainen en spelen in het presentatiepak, wat niet toegestaan is.
 • Zoekgeraakte kleding wordt niet vergoed. De kosten worden in rekening gebracht bij de desbetreffende verantwoordelijke speler en/of het team (broekje €17,50 / shirt/keepersshirt €25,- / keepersbroek 45,- / presentatiepak €75,-).*
 • De trainer of leider levert de in bruikleen gegeven gewassen kleding, ballen en materialen aan het eind van het seizoen in.
 • Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het desbetreffende team.
 • De trainer of leider zorgt dat de betreffende kosten op een eerlijke manier verdeeld worden over de spelers van het team of de desbetreffende speler c.q. ouders of verzorgers.

*prijswijzigingen onder voorbehoud

Nieuws commissie

Downloads commissie