Vlag instructie assistent scheidsrechters/grensrechters

Ten behoeve van: ouders/begeleiders en/of reserve spelers

Het doel van deze korte handleiding is om informatie te geven aan o.a. ouders/ begeleiders en/of reserve spelers die incidenteel als assistent scheidsrechter dienen te fungeren bij een wedstrijd. Deze korte handleiding behandelt niet alle informatie over de 17 spelregels, maar besteed slechts aandacht aan de zaken en regels waarmee u als assistent scheidsrechter het meest te maken krijgt. Het zou kunnen zijn dat iedere scheidsrechter (SR) op punten andere/aanvullende instructies heeft, deze gaan voor.

 

Taak

De taak van een assistent scheidsrechter is het samenwerken met de scheidsrechter. Het doel is om er gezamenlijk voor te zorgen dat de wedstrijd op een vooral sportieve en eerlijke wijze verloopt.

De kans is erg groot dat u affiniteit voelt met 1 van de 2 partijen die op het veld staan. Het is echter zaak dat u zo eerlijk mogelijk vlagt dus bijvoorbeeld alleen wanneer het echt buitenspel is en niet als uw club net met 1 doelpunt voorstaat in de laatste minuten en u door middel van vlaggen voor onterecht buitenspel uw club in het voordeel wilt brengen.


Voor aanvang van een wedstrijd

 • Voorafgaande aan een wedstrijd maakt de scheidsrechter meestal afspraken met de assistent scheidsrechter. Dit initiatief komt van de scheidsrechter en zal hooguit enkele minuten duren. Hierbij geeft de scheidsrechter korte instructies (zoals o.a. de positie bij een hoekschop en het spel stil leggen tijdens het wisselen) aan beide assistent scheidsrechters.
 • De assistent scheidsrechter gaat terug naar zijn team om eventueel deze instructies door te geven aan leider(s) en spelers.


Wanneer dient u als assistent scheidsrechter te vlaggen:

 • Wanneer de bal geheel over de lijn buiten het speelveld is, aangeven welke partij recht heeft op een inworp, hoekschop of doelschop;
 • Bij een inworp wijst u met uw vlag richting de hoekvlag van de niet ingooiende partij.
 • Bij een hoekschop wijst u met uw vlag richting de hoekvlag van de verdedigende partij.
 • Bij een doeltrap wijst u met uw vlag richting het doel van de verdedigende partij.
 • Wanneer een speler bestraft kan worden voor het buitenspel staan. Maak gebruik van de twee seconden bedenktijd. Met uw vlag wijst u de plaats aan van de speler die buitenspel stond.
 • Wanneer overtredingen plaatsvinden kort binnen in uw gezichtsveld en waarbij u als assistent scheidsrechter er van overtuigd bent dat de overtreding buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter heeft plaatsgevonden.
 • Wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander voorval heeft plaatsgevonden buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter.
 • Wanneer men een wisselspeler wenst in te zetten. Hierbij houdt u de vlag horizontaal boven uw hoofd.

Noot: Als de Scheidsrechter u een teken geeft (dit kan zijn een fluitsignaal, vinger opsteken, doorspeelgebaar en/of roept “ga door”), doe dan de vlag direct omlaag en ga door met het spel. Bij géén retour-teken mag u blijven staan met de vlag omhoog, net zolang totdat de SR u gezien heeft.

Positie assistent-scheidsrechter

 • Aftrap:
  • ter hoogte van de voorlaatste verdediger. (Let op! De keeper geldt als laatste verdediger)
 • Doelschop:
  • ter hoogte van het doelgebied om te zien of de bal binnen het doelgebied ligt. Is de bal correct geplaatst, zo vlug mogelijk uw plaats innemen ter hoogte van de voorlaatste verdediger, controleren of de bal het strafschopgebied verlaat en of de aanvallers buiten het strafschopgebied zijn.
 • Hoekschop en strafschop:
  • Op een lijn met de doellijn. Hierdoor heeft u er zicht op als de bal volledig de doellijn is gepasseerd. (Tenzij u anders door SR wordt geïnstrueerd)
 • Inworp:
  • Ter hoogte van de voorlaatste verdediger.
  • Geef bij een inworp de inwerpende speler voldoende ruimte om te kunnen inwerpen.
 • Doelschop:
  • ter hoogte van de voorlaatste verdediger.
 • Verplaatsing tijdens het spel
  • volg indien nodig het spel tot aan de doellijnen niet verder dan de middenlijn
  • verplaats u steeds buiten het speelveld
  • verlaat nooit uw voorlaatste verdediger


Buitenspel uitleg