De Aftrap

Als voorzitter van deze grote club in Lent Nijmegen Noord mag ik u regelmatig inlichten wat
er speelt bij DVOL. De Kick-off van 26 augustus was onder leiding van TC jeugd geweldig
georganiseerd, Maura, Marleen en Harmen hebben middels flyers, informatie bulletin en
voordracht via dia’s op de hoogte gebracht wat U dit jaar kunt verwachten. We hebben dit
jaar 63 teams en we zijn nog niet uitgegroeid.

Het wordt een heel gepuzzel om tweemaal in de week te trainen en ook nog te spelen op
drie velden en een grasveld veld, waar maar 200u belasting op mag. In vergelijking met het
veld op de Goffert bij NEC daar wordt er maar door 1 team op gevoetbald. We hebben Gijs
Boer groundsman bij NEC bereid gevonden om regelmatig zijn advies over dit veld te geven,
zodat het bespeelbaar wordt ook voor het eerste van DVOL.

Met de BSO 5 dagen, het Citadelcollege en Puur voetbal en op het kleine grasveld de
korfbalclub tijdelijk, Sport en Spel en Koningsdag is ons terrein en clubhuis erg belast. We
zullen de teugels strak moeten aanhalen om overlast te voorkomen. De Grote Club Actie
wordt opgestart en u komt op DVOL stemmen als u bankiert bij de Rabobank.

Er komt een scheidsrechters cursus 4 avonden in ons clubhuis, zodat ook ons spel in goede banen geleid kan worden.

Met veel respect heb ik de kledingcommissie de laatste weken overuren zien maken 1000
stuks sokken, broekjes, shirts, trainingspakken en jassen met sponsor uitingen met Italiaanse
maten dat allemaal in elftal tassen gestopt onder leiding van de familie Fischer.

De horeca o.l.v. Ronnie Lamers probeert weer sfeer in de kantine te krijgen ook zullen we in
samenspraak met de jeugd een chill plek creëren. Met Rutger hebben we weer een
materialenman, die samen met een team probeert de containers met ballen etc. weer vol te
houden.

De onderhoudscommissie heeft behoefte aan verjonging. Het liefst hebben we een
parkbeheerder maar voorlopig is dit nog niet aan de orde. De meeste zijn over de 70 en
willen graag van het voetbal genieten. Graag zou o.l.v. Tjeu Toonen mensen opleiden om
lijnen te zetten, het terrein schoon te houden en kleine klussen te doen. Deze vrijwilligers
zijn onbetaalbaar en dragen de historie van onze club met zich mee.

Graag zie ik U op vrijdag 22 september bij de Algemene Ledenvergadering van DVOL
Stef de Grood voorzitter DVOL