Vrijheid bestaat bij de gratie van grenzen, die je geacht wordt te respecteren…..(Goethe)

Niet geweld maar het goede vernietigt het kwaad (Tolstoi)

Als columnist zoek ik verbanden tussen de grote en kleine wereld, kwesties die van dichtbij en veraf te linken zijn. Liefst situaties die ons DVOL-wereldje en de rest van Nederland (én daarbuiten) raken. En als die werelden elkaar ook nog treffen op en rond het voetbalveld is dat mooi meegenomen.
Onlangs vroeg ik in het clubhuis een “oud-gediende”, wat DVOL voor hem betekende. Hij gaf me openhartig antwoord, dat ik mocht citeren mits hij anoniem zou blijven: ‘’DVOL is voor mij alles! Ik ga nog liever van mijn vrouw scheiden dan dat ik DVOL moet missen”. Wat je hier ook van vindt, het is wel zíjn pure clubliefde (wereld dichtbij). Toch word ik méér geraakt door uitingen van vaderlandsliefde (wereld veraf), zoals bij de huidige oorlog. Daar wordt een hartverscheurende scheiding gevraagd tussen mannen en hun echtgenotes, omdat die mannen het vaderland niet kunnen missen en strijd willen leveren om het te behouden!
Hoe bizar is het nu dat de beweging van slechts één vinger dreigt die werelden op hun grondvesten te laten schudden, zódanig dat dit wellicht de laatste column is die je leest….. Storten ze daadwerkelijk in elkaar, wanneer die vinger -al is het maar in een hoestbui- uitschiet…? Maar goed dat veel spelers van DVOL1 hun carnaval al gevierd hebben, ook al moeten ze nu ten gevolge daarvan de komende wedstrijd missen vanwege coronabesmettingen. Uit pure clubliefde?
In de vorige column had ik het over “grensoverschrijdend gedrag”. Amper paar dagen later viel Rusland Oekraïne binnen. Pas toen besefte ik dat mijn column zelfs tot in het Kremlin reikt….
Maar hebben daar die machthebbers (allemaal mannen, ja, daar heb je ze weer…) wel eerst een VOG aangevraagd én verkregen…? Mocht je het niet weten: een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een rijksdocument dat beves-tigt dat je je tot dan toe op verantwoorde wijze gedragen hebt.
Omdat deze column dus ook in die verre wereld wordt gelezen, heb ik snel een VOG aangevraagd. Al gauw (aanvragers van toeslagen én Groningers zijn nu stikjaloers) kreeg ik deze reactie: “…uit screening van Ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt dat er geen bezwaren zijn voor de functie of het doel waarvoor u de VOG heeft aangevraagd”. En: “bij deze screening is uitgegaan van de volgen-de profielen: 22 (=budgetbevoegdheid hebben) en 84 =(belast zijn met de zorg voor minderjarigen)”. Deze zgn.“functieprofielen” zijn begrijpelijk: want voor mijn beveiliging is continu een behoorlijk budget vereist én veel van mijn lezers zijn minderjarig óf gedragen zich als zodanig…. Hoe dan ook: ik mag dus verantwoord verder schrijven.
Voor nog een verbindend thema m.b.t. de wereld dichtbij en veraf keek ik op de website van DVOL en zag deze hoofdstukken staan: Aandacht voor goed omgaan met elkaar (iedereen moet zich bij DVOL welkom voelen), Gedragsregels (waar heb jij je aan te houden binnen DVOL?), VOG (nodig als je bij DVOL werkt), Vertrouwenspersoon (een onafhankelijk persoon, waar je altijd met een persoon-lijke klacht vertrouwelijk terecht kunt) en: In gesprek (voer gesprekken met elkaar om aandacht te hebben over wat we wel of niet oké vinden bij DVOL).

Ik wens vurig dat machthebbers deze DVOL-regels ook in acht nemen éérder dan nu mijn column te lezen. Dat is wel zuur voor mij. Maar om enigszins een bijdrage te leveren aan de-escalatie, moet ik dat accepteren. Hier gaat mijn vaderlandsliefde boven clubliefde. Als ze dan ook nog in de geest van genoemde hoofdstukken verantwoord handelen, hoeven ze, wat mij betreft, geen VOG meer te overleggen.
Hopelijk zal dan de vinger, dichtbij die rode knop, een stuk verder er van af zijn…… (en Poetin mag weer niezen….)
TNT

*VOG: Voor Oekraïne Geschreven