Bijgevoegd de uitnodiging van de Algemene Leden Vergadering VV DVOL 2023 op 22 september aanstaande om 20.00u en tevens de notulen van de ALV in 2022. Inloop vanaf 19.45 uur.

Leden zijn van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen en na afloop een drankje te drinken (u krijgt twee munten van het bestuur aangeboden).

uitnodiging en agenda ALV 2023 site (1) uitnodiging en NOTULEN ALV 2022