14 enthousiaste train(st)ers van DVOL nemen dit najaar al deel aan de cursus “PUUR Voetbal Coaching” welke 3 avonden in beslag neemt. Het doel is om eigen kaderleden van DVOL (verder) te ontwikkelen op een laagdrempelige wijze. De belangrijkste onderdelen van deze cursus zijn: observeren van de wedstrijd om deze te vertalen naar de training, hoe richting we een training nu in en hoe krijgen we een optimaal leerklimaat en veilig klimaat voor kinderen. Naast deze belangrijke onderwerpen kijken we samen naar externe factoren die van invloed zijn op het voetbal. Denk daarbij aan heldere teamafspraken, wat verwachten we van ouders en wat is ons eigen gedrag naar de kinderen toe.

Deze PUUR Voetbal Coaching cursus is nu al een succes omdat er gemotiveerde mensen zijn die het beste met de club en de kinderen voor hebben. Mooi om te zien dat de club DVOL wil investeren in eigen kaderleden.

Twee weken geleden berichtten wij al in deze nieuwsbriefd, dat het bestuur van DVOL gaat investeren in de staf van teams (coaches, trainers en leiders). Er komt dus een herhaling. Geinteresseerden kunnen zich opgeven via wedstrijdzaken@dvol.nl of bij Harmen.