Hebben we net de coronacrisis achter de rug of de longen (long-covid)….. zitten we alweer in een nieuwe crisis. En dat ná mijn column over grensoverschrijdend gedrag. Daarom wist jij het al snel: Oekraïne en Rusland vechten een hevige strijd uit. Dat is dan wel zo’n 2000 km ver weg, maar voelt toch ook zo dichtbij.

Strijden op het veld
En DVOL strijdt ook: voor behoud van haar plaats in de derde klasse. Want ze (!) staat in de ranglijst bijna onderaan. Wordt nu echt strijden (mannen!). In zo’n positie wordt het niet-verliezen al snel gevierd als een overwinning. Daar hebben ze vast wat aan bij de onderhandelingen in Turkije…. Misschien niet zo passend die hevige strijd daar te vergelijken met de “strijd” van DVOL: lijfs- versus klasse-behoud. Maar toch. DVOL: altijd zo dichtbij, maar voelt nu ook zo ver weg…..daar onderaan….

Strijden bij de Romeinen
Strijden voor klasse-behoud (klein bier vergeleken met…) kunnen ze wel in Lent. Want van oudsher had Lent een belangrijke positie in de historie van Nijmegen, vooral toen de Romeinen kwamen. En grondig(!) archeologisch onderzoek toonde ook aan dat Lent daarna is gegroeid op een door felle gevechten bloedroodgekleurde aarde. En zie wat er nu allemaal in Lent toch weer groeit en bloeit. Zou de geschiedenis van ons Lent (of hope and glory) ook hoopgevend kunnen zijn voor Oekraïne?

Uitbreiding van DVOL
Zoals je wellicht hebt vernomen zijn onlangs plannen onthuld voor uitbreiding én verduurzaming van het DVOL-complex. Noodzakelijk om een accommodatie te krijgen (o.a. met extra kleedkamers, zonnepanelen, aanpassing kantine, LED-verlichting en tribunebouw) die past bij de snelle groei van DVOL. Realisatie ervan was gepland vóór het begin van komend seizoen. Corona, verkiezingen, het aanhoudend droge weer en -natuurlijk- problemen mbt subsidiering van die verduurzaming, zorgden steeds weer voor uitstel…..

Bodemonderzoek op de velden noodzakelijk
Maar let op! Pas gisteren is bekend geworden dat de Archeologische Dienst nog wel eerst bodem-onderzoek móét doen om die uitbreiding te mogen realiseren. En omdat komende dagen weer wat regen wordt verwacht wil men aanstaande vrijdag al beginnen! Immers vochtige grond schijnt veel geschikter te zijn voor archeologisch bodemonderzoek. Zo gaat (graaft) dat dus bij de Overheid…..

Tijdelijk voetballen bij OSC
Daarom moesten op aandringen van de gemeente Nijmegen de besturen van DVOL en OSC in spoed-overleg. Met nu als uitkomst dat men de strijdbijl, die vast wel weer wordt gevonden bij een bodem-onderzoek in latere generaties, begraven heeft. Én, omdat DVOL dus op zeer kort termijn moet ver-kassen (niet onbekend voor Lentenaren), is ook besloten dat vanaf komende vrijdag OSC onze gastheer zal zijn!!! Heel jammer dit, maar niet kunnen trainen en spelen zou zeker nog erger zijn!

Natuurlijk had het bestuur dit graag in een eerder stadium willen communiceren met de leden, maar nu kon het echt niet anders dan via deze column. In een komende ALV zal het bestuur dan ook dit ingrijpend besluit verantwoorden én aangeven hoe de extra vervoerskosten gecompenseerd worden.

Extra busvervoer
Dus attentie voor Puur Voetbal en teams die trainen op vrijdag 1 april: vanaf die dag zullen er méér bussen rijden op traject DVOL-OSC vv. Dus ouders: houdt de aangepaste dienstregeling in de gaten!

BRENG (busvervoer) zal ook zorgen voor een extra halte bij de ingang van het DVOL-complex. De parkeerplaats moet nu wel vanaf donderdagavond vrij blijven voor het plaatsen van materiaal van die Archeologische Dienst. Dus kom a.u.b. op fiets!

Niet te vergelijken, maar toch: ons DVOL, dat nu halsoverkop moet “vluchten” naar Oosterhout, versus de talloze vluchtelingen uit Oekraïne. Gelukkig zijn velen daarvan inmiddels goed opgevangen door gastgezinnen.

Zó hopen wij ook aanstaande vrijdag met een oprecht “welkom” opgevangen te worden bij OSC. OSC: normaal zo ver weg, nu (hopelijk tijdelijk) o zo dichtbij!

Meer weten over de dienstregeling van de extra bussen die worden ingezet? Klik hier voor een overzicht.

TNT