Vrijdagmiddag 31 mei worden de teamindelingen 2024-2025 voor de jeugdteams bekend gemaakt. Dit gebeurt via de appgroepen. Je krijgt een bericht van jouw huidige trainer(s) over de nieuwe indeling. Er is een uitzondering voor de nieuwe JO8 en de nieuwe JO12. En voor de nieuwe JO19 en JO23. De JO8 en de JO12 komen begin volgende week – het is niet meer gelukt de laatste gesprekken daarvoor in de afgelopen week in te plannen. En voor de JO19 en JO23 zijn we nog in gesprek met zowel teams als mogelijke trainers.

Vragen over de indeling?
Heb je vragen over deze indeling? Of heb je hem per ongeluk nog niet ontvangen? Dan kun je op zaterdag 1 juni tussen 9.00 en 10.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 naar de kantine van DVOL komen. Daar zit iemand van de TC jeugd om vragen te beantwoorden. Voor de nieuwe JO8 en de nieuwe JO12 plannen we uiteraard een ander moment in.

Trainers informeren jullie over de indeling, maar zijn niet degene bij wie je dus terecht kunt met vragen. Daarvoor verwijzen we je naar de inloopmomenten of naar de mail: tcjeugd@dvol.nl. Dit doen we zo omdat trainers input geven en meedenken, maar de coordinatoren en de TC jeugd de uiteindelijke besluiten maken.

Hoe worden de indelingen ook alweer gemaakt?
We vragen input aan de trainers en maken daar een eerste indeling mee. Daarbij kijken we in de verschillende jaarlagen, naar verschillende zaken. Denk daarbij aan spelplezier, spelbeleving, teamontwikkeling en spelerontwikkeling. Maar ook naar zaken als aantallen en een goede verdeling van die aantallen over alle teams in een jaarlaag.

Het is elk jaar een enorme puzzel. Met name in de jaarlagen waar teams op een groter veld gaan spelen, en er meer spelers in een team komen, verandert de samenstelling in een team soms echt. Dat kan enthousiasme opleveren, maar soms ook teleurstelling. We hopen dat laatste zoveel mogelijk voorkomen te hebben.