Veel ouders en spelers weten het wel; in het nieuwe seizoen worden er ook weer nieuwe teams samengesteld. We moeten soms wel nieuwe teams maken, omdat een jaarlaag op een groter veld gaat spelen en dus ook meer spelers in een team nodig heeft. Soms is het voor de dynamiek in een team goed om een beetje te wisselen en wijzigen. En het kan ook altijd voorkomen dat we net te veel of te weinig spelers overhouden en een andere indeling kan helpen om toch een goed gevuld team te maken. Ook dit jaar proberen we de indelingen zo goed, objectief en transparant mogelijk samen te stellen.

Input vanuit de trainers is binnen
Afgelopen periode hebben bijna alle trainers een vragenlijst ingevuld. Met de informatie uit deze vragenlijst, zijn de jaarlaagcoördinatoren en de TC jeugd nu een eerste inventarisatie aan het maken voor de teamindelingen in het nieuwe seizoen. De vragenlijsten zijn anders voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, want we kijken op andere manieren naar de ontwikkeling van het spel, het team en de spelers.

Een dik compliment voor alle trainers die de vragen hebben ingevuld. Wat een zorgvuldige, lieve en mooie observaties worden er gedeeld. Voor alle teams geldt dat er echte ontwikkeling wordt gezien. Dat kinderen steeds beter leren samenspelen, dat het positiespel verbetert, dat er aandacht is voor het positief coachen van elkaar tijdens de wedstrijd. De trainers voelen zich echt verbonden met de spelers en zijn ook echt trots op wat er wordt bereikt.

Hoe gaat het nu verder met de nieuwe teamindelingen?

  • We maken met de jaarlaagcoördinatoren samen een inventarisatie van wat er aan ons is teruggekoppeld en kijken of we daar een eerste voorstel mee kunnen maken. We zullen daar eind maart mee klaar zijn.
  • Die voorstellen bespreken we met de trainers. Er zullen vast nog vragen zijn. Of bepaalde keuzes gemaakt kunnen worden. Die willen we met trainers bespreken en, als dat nodig is, via hen ook met de spelers (en ouders) zelf. Dit proberen we in april te plannen.
  • In mei maakt de TC jeugd dan het eerste voorstel voor de nieuwe teamindeling. Dit delen we echter nog niet. Dat heeft twee redenen: de competitie is nog niet afgerond. We willen de huidige teams alle focus geven om die eerst goed uit te spelen. En er kan nog het één en ander veranderen als spelers besluiten om niet meer door te gaan met voetballen óf zich juist nog aanmelden.
  • De meimaand staat dan ook in het teken van de vraag of je blijft of voor iets anders kiest. Zeg op tijd op, maar uiterlijk voor 1 juni. Op basis van de eventuele opzeggingen, kijken we opnieuw naar de indeling en maken we hem echt definitief.

Inloopmoment
De nieuwe teamindeling wordt gedeeld met spelers en ouders. En direct daarop is er een aantal momenten waarop je naar DVOL kunt komen, om eventuele vragen over die indeling aan de jaarlaagcoördinatoren en de TC Jeugd te stellen. Daarmee willen we trainers ontlasten en ouders een duidelijk moment bieden om met de juiste personen in gesprek te gaan.

Heb je vragen over dit proces, dan kun je die mailen naar tcjeugd@dvol.nl of deze via de jaarlaagcoördinator stellen.