Zondag 24 september was er weer een DVOL-sponsorenbijeenkomst in ons clubhuis. Hoewel minder
aanwezigen als verwacht, toch een geanimeerd gezelschap aanwezig, waaronder de voltallige
selectie DVOL1.

Welkomstwoord door de voorzitter van de sponsorcommissie. Daarna gaf de voorzitter van DVOL,
Stef de Grood, een toelichting op de plannen voor de hoognodige uitbreiding van de accommodatie,
aantal kleedkamers én velden. Vooralsnog, zo vertelde hij, is er geen enthousiaste medewerking van
de Gemeente om aan de wensen van DVOL tegemoet te komen. Ook meldde hij dat DVOL er
financieel gezond voor staat en dat het een vereniging is, mede door de inzet van veel vrijwilligers
een aantrekkelijke vereniging is, gezien ook het aantal sponsoren dat zich heeft ‘’gebonden’’ aan
DVOL.
Daarna kwam de trainer van DVOL1, Thijs Hendriks, aan het woord. Hij is nu aan zijn tweede jaar als
trainer begonnen en dat naar volle tevredenheid, met een fijne staf ter ondersteuning en een
enthousiaste selectie. Ziet steeds meer spelers vanuit de jeugd doorstromen naar de selectie. Hij
hoopt dat er dan ook dit seizoen een hogere plaats op de ranglijst bereikt zal worden.
Daarna werd voor de aanwezige sponsoren, waarvan diverse financieel fors hebben bijgedragen, het
laken dat de etalagepoppen met de nieuwe DVOL-kleding bedekte, weggehaald. Het zien van deze
nieuwe outfit ontlokte direct positieve reacties.
De bijeenkomst werd afgesloten met een smakelijke catering, verzorgd door Zijdewinde.
Bijgaand wat sfeerfoto’s van deze bijeenkomst , gemaakt door Fleur Jansen, van Studio Fleur Jansen; professioneel fotografe
uit Lent.

Tot slot, ook tijdens het seizoen is het mogelijk om als bedrijf of zzp-er sponsor te worden van DVOL. Neem contact op met Jos Disveld, Geert Disveld of Twan Niesten voor een eerste gesprek.