Onlangs, half april was weer de jaarlijkse DVOL sponsorbijeenkomst. Dit keer in de vernieuwde en uitgebreide zaak van Bart Brouwer, hoofdsponsor en fanatiek DVOL-speler.

De voorzitter van de sponsorcommissie verwelkomde alle aanwezigen en benadrukte de waarde van de sponsoren voor DVOL, die zich niet alleen in sponsorbedragen uitdrukt maar ook middels hun be-trokkenheid, zoals dan nu via hun aanwezigheid. Daarna stelden de nieuwe sponsorcommissieleden zich voor: Elowy de Groot, Michel Janssen en Jop Disveld. Zij gaven aan wat zij met hun ervaring en deskundigheid kunnen betekenen voor de huidige commissie, mede met het oog op het groeiend aantal nieuwe ondernemers in deze regio.

Terug naar Brouwer Bike Store: een lust voor het oog. En daarmee ook een mooie plek om onze sponsoren-bijeenkomst te houden. Er was veel belangstelling, ruim 60 personen. Zij kregen van Bart info over zijn zaak en de aanwezigen konden vrij rondlopen en zich vergapen aan alle nieuwe (fiets/E-bike-)modellen die in zijn zaak stonden opgesteld. Deze vertrouwde Lentse rijwielwinkel is onder zijn leiding enorm uitgebreid en met de tijd meegegaan gezien het grote assortiment van moderne E-bikes en vooral ook de eigentijdse zgn. fietsbakken. Zelf(s) werkt Bart ook samen met ergotherapeuten om zijn speciale fietsen voor mensen met beperkingen zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de wensen van die gebruiker.

Vervolgens gaf Stef de Grood, voorzitter van DVOL, een presentatie m.b.t. tot stand van zaken bij DVOL. Vooral aangaande de uitkomst van de vele gesprekken met de Gemeente Nijmegen over uitbreiding van het DVOL-complex inzake velden en kleed-accommodatie. En in verlengde daarvan ook hoe DVOL de toekomst in zal (moeten) gaan gezien het nog steeds groeiend aantal (jeugd)leden.

Daarna het woord voor: Marcel Rözer, bekend columnist van de Gelderlander, auteur van diverse boeken, optredend in verschillende theatervoorstellingen en veel gevraagd interviewer/presentator, zoals nu bij deze bijeenkomst. In ruim een half uur vertelde hij over zijn vele ervaringen in zijn voetbalwereld en de bijzondere mensen die hij daarin had ontmoet en gesproken. Een geanimeerde en boeiende voordracht. Het smaakte naar meer. Maar ook de catering die via Bart geregeld was, smaakte bijzonder goed. Met dank aan Zijdewinde.

Kortom een geslaagde avond, mede door deze nieuwe opzet om o.a. een gastspreker uit te nodigen. Gezien de ervaringen gaan we , als sponsorcommissie, bekijken hoe we dit concept in de toekomst verder kunnen uitbreiden.

Zien wij jou de volgende bijeenkomst als (nieuwe) sponsor van D.V.O.L. aansluiten?

Vriendelijke groeten,
DVOL-sponsorcommissie