Rustig?
De zomer begint binnenkort. En als iets begint, eindigt er ook iets. Eindigen doet in ieder geval
het voetbalseizoen 2022-23. Eindelijk niet gehinderd door corona kon het ongestoord zijn ver-
loop hebben. Vast mede hierdoor een rustig klimaat bij onze club. Ook te danken aan een ge-
dreven en actief (verenigings-)bestuur dat adequaat orde op zaken stelt. En zeker ook door een
nieuw, uitnodigend en effectief vrijwilligersbeleid. Daarbij nam het aantal sponsoren toe en door
het bijtijds ‘’vinden’’ van voldoende kledingsponsoren staan straks alle teams in een nieuw DVOL-
outfit op het veld. Prachtig toch!
En, wellicht tgv van voorafgaande een alsmaar groeiend ledenaantal: onlangs is het 1000-ste lid
feestelijk ingeschreven! De rest volgt….

Helaas is ook dit seizoen ongestoord het klimaat verder achteruitgeboerd. Hoeveel gezaghebben-
de rapporten moeten er nog bij komen om helder te maken dat het niet goed gaat met de bio-
diversiteit? Eigen voorbeeld: toen ik jaren geleden nog met de auto van Lent naar Arnhem reed,
moest ik herhaaldelijk de ruitensproeier aanzetten om de vele insecten van de voorruit te wissen.
Nu nooit meer, ook niet als ik terugrijd… (vóór je los gaat: ja, ik heb een auto, maar wel gedeeld,
hoor…).

We blijven maar consumeerderen, boeren, produceren, plastic gebruiken, autorijden en vliegen.
Nog verbaasd dat AH, Shell en banken zoveel winst maken? Soms moet je wel actie voeren om be-
stuurders, politiek en medeburgers wakker te schudden. Systeem en gedrag moeten veranderen.
Lid worden van Exstinktze Rebellion is niet direct nodig. Of toch gaan zitten op Waalbrug ipv A12?
Hoe dan ook: duidelijk en standvastig beleid gericht op herstel natuur is noodzakelijk! Neem voor-
beeld aan DVOL-bestuur. Want straks is het te laat als de grasvelden opgedroogd zijn, bij naleving
hitte-protocol training en wedstrijd geannuleerd moeten worden of velden juist onbespeelbaar zijn
geworden door wateroverlast.

Denk hier eens aan als je plannen maakt voor de zoveelste vakantie van dit jaar, de auto pakt, vliegt,
vlees eet, plastic gebruikt en iets koopt wat je niet echt nodig hebt. Hang dan bij vertrek een label
aan jouw tas met tekst: IK (zet je naam en adres er maar bij) ben het probleem, niet het klimaat…
Terug naar voetbal, anders overkomt me hetzelfde als Sigrid Kaag. Nml. dat ik bij College-tour mijn
kinderen laat smeken of ik alsjeblieft wil ophouden met deze columns voor DVOL. Zij zien me graag
ongeschonden thuis komen. Maar ik ga door, die verantwoording voor mijn (jullie dus) lezers ga ik
niet uit de weg. En als ik dan zo’n quote weer lees van dichter/schrijver Hans Faverey: ‘’een bal is
slechts een beweging op zoek naar rust’’, weet ik zeker: doorrollen maar…
Eind juni daalt ook rust over onze velden als ballen eindelijk hun eigen rustplaats weer hebben ge-
vonden in de containers beneden in het clubhuis. Aan die balcontainers worden labels opgehangen
met tekst: NIET STOREN a.u.b., WIJ ONT-SPANNEN!

Rustig kan het seizoen bij DVOL niet aflopen. Diverse eindfeesten en evenementen zijn deze maand
juni gepland. Met extra aandacht voor de jeugd (16 en 17 juni), voor de familie Disveld (toernooi is
ook op 17 juni, ‘s middags) en voor alle vrijwilligers (gelukkig steeds meer), bestuurders en commis-
sieleden het grote eindfeest op 30 juni.

Maar al op 31 mei hadden onze DVOL-walkingfootballers hun seizoensafsluiting met o.a. catering en
diverse voordrachtskunstenaars. Nu moet je dat ‘’walking’’ ook niet al te serieus nemen. Want als de
bal ergens geen rust kan vinden dan is het wel op woensdagochtend…. Daarom ook wordt na de
koffie het onderlinge partijtje voorafgegaan door een straks geregisseerde warming-up. Want deze
deelnemers weten als geen ander, mede door alle metalen die reeds in knieën en heupen zitten,
maar al te goed: rust roest… Daarom komen ze ook trouw. Zij hebben nog die ijzeren discipline….
Zo loopt een mooi seizoen ten einde. Hoewel hoop vaak als uitstel van teleurstelling beschouwd
kan worden, hoop ik toch dat met dit seizoen ook een einde komt aan: bedreigingen fysiek of via so-
ciale media, klimaatscepsis, sportklimaatverziekende ‘’supporters’’, discriminatie, polarisatie en het
verguizen van deze columns…

Tenslotte: lig je straks rustig op jouw plekje in de zon, overdenk dan wat de Turkse auteur Orham
Pamuk ons voorhoudt: ‘’Als de wereld kon praten, wat zou ze dan nu zeggen…?’’
Mijmer aansluitend verder over Johan Cruijff’s quote: “Je gaat het pas zien, als je het door hebt’’!
Het ga je goed, fijne vakantie.

TNT.