Deze nieuwsbrief en de website heeft drie vaste redacteuren en een paar gastredacteuren. Omdat twee van onze commissieleden het wat rustiger aangaan doen, komt de continuiteit van onze communicatie in het gedrang. Omdat DVOL groeit is, is communicatie met leden belangrijk.
Kom de communicatiecommissie als redacteur versterken! Dit kan op twee manieren: 1) jij bent freelance redacteur en gaat kopij aanleveren door leuke nieuwtjes, een blog of vraag naar de redactie te sturen. Alle leden mogen dat trouwens doen! 2) jij wordt vast redacteur en verzorgt gedurende per twee maanden per jaar de redactie van een nieuwsbrief. Deze vrijwilligerstaak kost je dan 2 uur per 2 weken. Leden, bestuur en commissies zorgen voor de inhoud van artikelen. Jij herschrijft ze wat en zoekt een bijpassende foto erbij. De nieuwsbrief verschijnt eens per twee weken en je bent hier dus 4x verantwoordelijk voor. Er is ook een eindredacteur met wie je een duo bent.
Je hebt veel eer van je werk, want uit de ledenenquete blijkt dat DVOL-ers het nieuws erg waarderen. Zin en tijd? Reageer en meld je aan bij communicatie@dvol.nl. Reageren kan vanaf 15 jaar, want deze commissie zou graag een jong DVOL lid toevoegen aan het team. Ervaring is dus niet vereist en je krijgt de nodige begeleiden om lekker op te starten.