Om nog enigszins aan de warmte thuis te ontsnappen ging ik onlangs wielrennen richting Veluwe. Al snel kwam ik terecht in blokkades van boeren. Toen ik staande werd gehouden beklaagden ze zich erover dat er niet naar hen geluisterd werd in Den Haag. En hoewel ik toen als enige goed probeerde te luisteren verstond ik hun taaltje, doorspekt met allerlei kreten in voor mij oude spelling, gewoon niet. “Den Haag” snap ík nu wel des te beter…

Onbegrijpelijk voor mij is dat veel boeren zo blijven klagen. Immers als er één beroepsgroep is die door subsidies al vele jaren “gesponsord” wordt, zowel vanuit Den Haag als Brussel, dan zijn het wel de boeren. En ook nu worden ze grotendeels financieel gesteund door de Overheid bij opkopen, opheffen, renoveren of verduurzamen van hun bedrijf!

Ik denk meteen aan onze DVOL-sponsoren met een eigen bedrijf. Wie van hen zou wel door de Overheid financieel gecompenseerd worden bij een dreigend faillissement?

Boeren dus wel, ondanks dat ze, althans het merendeel, hun vee (inclusief natuur) jaren hebben laten lijden. Koeien worden “zonder expliciete toestemming” gedekt, na de bevalling moeder en haar nakomelingen bruut gescheiden (hier geen Jeugdzorg te bekennen!) , vervolgens nog 6jaar uitgemolken en tenslotte als dank voor stank afgeleverd bij het slachthuis.

Boeren, als júllie dan wel goed luisteren hoor je toch dat je koeien steeds luider “mekoe” loeien?

Na vele jaren eigen nest en wei(de) omgeving bevuild te hebben, wil ik maar zeggen: houd op met klagen, laat dat maar over aan jullie dieren. Jullie hebben nog mogelijkheden genoeg om verder te leven.

Maar ja, ze hadden trekkers. Kon ik toen niet tegen op met mijn racefiets. Ben toen schielijk omgedraaid en fietste tegen verkeer in terug. Was toch geen politie te zien. Mijn DVOL-vlag keerde sponstaan toen ook om. In belang van mijn veiligheid heb ik de D gauw veranderd in een E. Kwam de sfeer en mijn veiligheid wel ten goede.

Onderweg zag ik vele oproepen om personeel te werven. Heel Nederland lijkt op zoek naar personeel: in de zorg, onderwijs, transport, politie, brandweer, IND, horeca, enz.. Wervingsteksten overal: word jij onze nieuwe collega, wij zoeken jou, kom jij ons team versterken, kom bij ons werken en ontvang bonus…, zoek je een nieuwe uitdaging, jou zoeken we, wij hebben jou nodig, op jou hebben we gewacht, deze collega’s verwelkomen je graag, enz. enz.

Thuisgekomen keek ik op de website van DVOL of er nog wat nieuws was onder de hete Lentse zon (en uit het nog warmere clubhuis) sinds begin van de vakantie.

Zeker nieuw waren de oproepen om te solliciteren op diverse vacante functies bij DVOL. Ik las (en lees nog steeds): gezocht: nieuwe penningmeester, gezocht: Trainer/Coach Dames 1, gezocht: Lid Technische Commissie, gezocht: Scheidsrechter, gezocht: Wedstrijdsecretaris jeugd en als (voorlopig?) laatste die gezocht wordt: materiaalman/-vrouw.

En juist bij deze laatste functie bleef ik ‘’hangen”. Niet omdat ík graag zorg draag voor “organisatie en verstrekking van materialen en kleding” (zonder bal en kleding op veld staan is ook meer voor liefhebbers van een naturistencamping. Bij DVOL hebben we al genoeg aan onze 4daagsecamping…). Maar laat nu deze laatste oproep de enige op de website zijn waarbij expliciet ook nog ….man/-vrouw vermeld staat! Dat zette me aan het denken, zeker n.a.v. de uitzending van “Zomergasten” zondag 21 aug. met Raven van Dorst als gast. En nog méér toen ik het stukje las Van Alex Mazereeuw in De Volkrant n.a.v. die uitzending “Zomergasten”. Hierin ging Alex na een paar inleidende zinnen Raven van Dorst steeds met ‘’hen” benoemen. Ik vond dat verwarrend, beschouwde het eerst als zet-, spellings- of taalfout. Later begreep ik dat dit weleens onze nieuwe spelling (i.v.m. inclusiviteit) kan worden. Maar zover ben ík nog niet. Sorry hoor. Komt vast wel, als echt nodig is. Ik herkauw er nog wel op.

Hoe dan ook, het DVOL-bestuur zal nu echt de koe bij de horens moeten pakken om al die functies bezet te krijgen. Maar mijn boerenverstand, hoe beperkt ook, weet : die benodigde mensen zijn zeker binnen DVOL aanwezig! Ze moeten alleen nog gevonden worden. Help je hierbij mee?

Dus kom op DVOL-ers, meld je aan, of je nu man, vrouw of hen bent! Ook als vrijwilliger ben je nodig. DVOL kan echt iedereen gebruiken! Iedereen, inclusief jij …!

TNT