Bij DVOL kunnen we niet zonder onze vrijwilligers! Er zijn vrijwilligers die uitblinken op de velden, maar je hoeft niet te kunnen voetballen om de club te helpen. Samen laten we onze leden genieten van voetbal. Want dat is waar de club om draait! Voor kinderen onder de 15 jaar vragen we de ouders om zich in te zetten voor vrijwilligerstaken. Vanaf 15 jaar verwachten we deze inzet van de leden zelf.

Elk team heeft een keer kantinediensten op zaterdag
Omdat we het moeilijk vinden om met name de zaterdagplanning voor de kantinediensten steeds vol te krijgen vanuit de vaste groep vrijwilligers, hebben we een zaterdagrooster opgesteld. Elk team is één keer verantwoordelijk voor het bemensen van de bar en het schenken van de koffie, thee en limonade. In het nieuwe rooster kun je nu al zien wanneer je team staat ingeroosterd en kun je onderling regelen wie dat het beste kan invullen.

Wat wordt er van een team gevraagd?
Per zaterdag zijn er 4 vrijwilligers nodig. In de praktijk is dit maximaal 3,5 uur per persoon. Je staat altijd minimaal met z’n tweeën, waar ook nog een overlap in zit voor de uitleg en overdracht.

Wanneer begint en eindigt een bardienst?
De eerste dienst begint om 7:30. Dan zijn er 2 vrijwilligers aanwezig die uitleg krijgen over het reilen en zeilen achter de bar. Om De tweede dienst begint om 10:30. Dan komt de volgende vrijwilliger. Hij of zij krijgt uitleg van de eerste twee vrijwilligers. Om 11.00 uur komt de laatste vrijwilliger en worden de eerste twee vrijwilligers afgelost.

Diensten:
2x van 07:30 tot 11:00
1x van 10:30 tot 14:00
1x van 11:00 tot 14:00

Hoe bevestig je de bardiensten vanuit jouw team?
De teamleider (of iemand anders uit het team die deze verantwoordelijkheid heeft gekregen) zorgt ervoor dat de ouders uit het team weten wanneer de bardienst staat ingepland. Hij of zij zorgt er ook voor dat 1 week voorafgaand aan de bardienst de namen van de ouders worden doorgegeven aan Gerard. Dat kan via WhatsApp op nummer 06-18224143.

Waarom doen we dit op deze manier?
We hebben met het invullen van de ZaCo-functie (gastvrouw en gastheer) dat het heel goed werkt om teams als geheel te benaderen. Dat geeft duidelijkheid over wat we nodig is en wanneer je daar een bijdrage aan kunt leveren. We denken dat het ook voor de kantinedienst op zaterdag kan helpen om op dezelfde manier te werk te gaan. Zo weet iedereen wat er nodig is om de club draaiend te houden én kunnen ouders in een team onderling elkaar helpen die vrijwillige diensten samen op te vangen.

En je weet; hoe gastvrijer de man of vrouw achter de bar, hoe meer koffie en thee er verkocht wordt 😉

ROOSTER

Kantinerooster