Jeu de boulesbaan aan de Petuniastraat

 

Enkele maanden geleden was vanuit het DVOL-verenigingsbestuur het idee geopperd om vlak bij het
DVOL-complex een jeu de boules baan aan te laten leggen.  Immers  DVOL is méér dan voetbal alleen.

De beoogde locatie zou een ideale plek zijn om oudere dvol-leden, maar natuurlijk ook andere Lentse
ouderen of ieder die het leuk vindt een extra spel- en beweegmogelijkheid te bieden. Men zou dan
ook  -indien gewenst-  gebruik kunnen maken van het DVOL-clubhuis bijv. vanwege toiletvoor-
zieningen, als schuilplaats bij slecht weer, maar ook om onder genot van een drankje in de kantine
nog wat bij te praten. Dit zou zeker de sociale cohesie in Lent kunnen stimuleren.

Met diverse wijk- en gemeentelijke instanties is dit plan verder gecommuniceerd.  Hoewel men sym-
pathiek stond tegen over dit idee, zijn we er direct al op geattendeerd dat er al jeu de boulesbanen
zijn in Lent. Een nieuwe baan zou overbodig zijn.

O.a. bij St. Josephzorgcentrum is er al een, maar die is alleen voor de bewoners van dit huis bedoeld.
En er zou er een zijn in de  Petuniastraat.
De gemeente is er toen op gewezen dat deze laatste plek een verwaarloosde en zeer desolate indruk
maakt en daarmee absoluut niet uitnodigt om hier te spelen.

Vervolgens heeft met name de wijkregisseur Nijmegen-Noord zich er voor ingezet om deze locatie
aan de Petunia-straat op te knappen.  En zie:  nu licht daar een mooie en knusse baan mét zitbankjes,
klaar om weer gebruikt te worden. Dus: ga eens kijken, neem vrienden en familie (met ballen, na-
tuurlijk) mee en maak er een gezellig potje van!

Kortom: niet alleen op de velden van ons sportcomplex  maar nu ook in de Petuniastraat zorgt DVOL
er voor dat de ballen rollen…