De supportersvereniging SV DVOL houdt weer haar leden vergadering op vrijdagavond 15 maart om 20u. Zo’n 300 leden zijn van harte uitgenodigd om mee te praten over het wel en wee van de vereniging en natuurlijk over de toekomstplannen. Ook doet het bestuur een voorstel om de statuten te wijzigen. Leden moeten hiermee instemmen.

Weet je wat het is? Zo’n vereniging als DVOL wordt gemaakt door de mensen die er lid van zijn. Die mensen voelen zich samen supporter van al die spelers bij DVOL. Ze staan voor je klaar, juichen of helpen mee een teleurstelling te verwerken. Een supportersvereniging is er om het clubgevoel te borgen, te behouden en te vergroten. Wat veel jeugdleden niet weten is dat SV DVOL alle teams volgen in hun prestaties. Lijkt er eentje af te vuren op een kampioenstitel, dan staat vaak iemand van SV DVOL langs de lijn. Samen met ouders en spelers wordt de overwinning dan gevierd met een speech en friet in de kantine. Altijd een gezellig verenigingsmoment.

Word dus ook lid voor maar €10 per jaar en draag bij aan het clubgevoel van DVOl. Of sluit gewoon eens aan op de 15de maart. Misschien heb je wel een leuk idee voor de supporters DVOL en wil SV DVOL dat mede ondersteunen. Dat mag altijd.

Oja, zoals we de SV DVOL kennen, maken ze er ook een gezellige avond van bij zo’n ALV! Dat maakt het dus zowiezo de moeite waard.

Contact via; sup.dvol@gmail.com of vraag naar Fred van den Berg (voorzitter).

 

AGENDA Algemene Ledenvergadering
supportersvereniging DVOL

Vrijdag 15 maart 20.00 uur
Agenda:
1) Opening
2) Definitieve vaststelling agenda
3) Mededelingen
4) Goedkeuring en vaststelling jaarverslag secretaris
5) Goedkeuring en verslag kascommissie
6) Goedkeuring en vaststelling jaarverslag
penningmeester
7) Verkiezing leden voor de kascommissie
8) Bestuursverkiezing:
Geen van de huidige bestuursleden treedt af.
Voor de functie van secretaris wordt leden gevraagd
zich kandidaat te stellen. Dat kan bij elk bestuurslid.
9) Vaststelling contributie jaar 2024-2025. Voorstel
van het bestuur is om de jaarlijkse contributie te
handhaven op € 10,-
10) Statutenwijziging en wijziging huishoudelijk
reglement. Update van de statuten en HR uit 1962.
11) Rondvraag
12) Sluiting
NB:
De jaarverslagen van de secretaris en penningmeester liggen
ter inzage voor de opening van de vergadering of zijn vooraf,
vanaf 8 maart, bij de secretaris op te vragen.
Voorbeeld van de voorgestelde nieuwe statuten en
huishoudelijk reglement liggen vooraf ter inzage of zijn
vooraf, vanaf 8 maart, bij de secretaris op te vragen