Contributie

Tijdens de ALV van 22 september is de contributie voor seizoen 2023-2024 vastgesteld. We zijn blij te
kunnen melden dat komend seizoen geen contributieverhoging plaatsvindt, ondanks dat we met
flinke kostenstijgingen (inflatie) te maken hebben. Deze kostenstijging kunnen we opvangen door de
groei van het aantal leden en nieuwe sponsorcontracten.
Voor komend seizoen gelden de volgende contributies:
 Senior Spelend €315
 Senior 35+ Spelend €165
 Walking football / senioren alleen trainen €90
 Jeugd onder 08 – 010 €220
 Jeugd onder 011 – 012 €230
 Jeugd onder 013 – 019 €240
 Jeugd instroom, alleen trainen €120
 Niet spelend € 60
Deze bedragen zijn, met uitzondering van walking football en senioren die alleen trainen, inclusief een
bijdrage in het kledingfonds. Daarvoor krijg je je het wedstrijdtenue en presentatiepak van DVOL in
bruikleen.
Afgelopen week zijn de contributiefacturen voor het eerste half jaar (automatische incasso) of voor
het hele seizoen (handmatige betaling en Stichting Leergeld) verstuurd. Mocht je deze niet hebben
ontvangen, dan is deze mail mogelijk in je postbus SPAM terecht gekomen. Voor leden die gebruik
maken van Stichting Leergeld het verzoek om de factuur door te sturen naar Stichting Leergeld
(info@leergeldnijmegen.nl).
De incasso vindt op 27 oktober plaats. De volgende incasso staat voor eind februari 2024 gepland.
Mocht je naar aanleiding van de contributiefactuur vragen hebben, neem dan contact op met de
Technische Commissie. Voor vragen over de incasso kun je terecht bij onze penningmeester@dvo.nl.