Na het vernietigende rapport ‘’Groningers boven gas’’ zet iedere politicus uit den Haag toch nog extra het gas er op. Maar dan met het beklagen van Groningen. Alsof het jaren een aanhangsel van Nederland was en nu pas erbij hoort.

Maar hebben Groningers zelf ook niet geprofiteerd van het gas onder hun voeten? Zij hadden toch ook een gasfornuis, een CV-ketel en auto met gaspedaal? Natuurlijk dramatisch voor ze dat ze met hun huizen dansten op een vulkaan, maar ja het gas was er wel veel eerder dan Goningen….

Het geveinsde schuldgevoel van politici richting Groningen past in het excuus- en sorry-tijdperk waarin we nu leven. Ik vraag me af of er nog wel Nederlanders zijn die zich geen slachtoffer voelen. Na Groningers kun je nog anderen verwachten die vinden dat ze mogen klagen, daar recht op hebben omdat de overheid weer eens nalatig is geweest, jaren wegkeek, of de geitenpaadjes van Rutte benutte.

Ik zie de rapporten van de volgende enquête-commissies al komen: bijv. over de mijn-schade voor Limburg met het rapport: “Limburgers boven ondermijnen”; voor Zeeland: “Zeeuwen boven water” en voor bewoners van de Veluwe het rapport: “Natuur boven stikstoch”. Andere sectoren en belangengroepen zullen volgen. Denk aan: de zorg, de boeren, het onderwijs, jeugdzorg, politie, woningzoekenden, AOW-ers, klimaat-activisten, chauffeurs van het nu al stakende gemene streekvervoer, gescheiden vaders, enz. enz.

O ja, zou DVOL als slachtoffer van gemeentelijk beleid straks ook niet via een onderzoeksrapport haar gelijk kunnen halen? Al jaren is het Bestuur nml. bezig bij gemeente Nijmegen om uitbreiding van aantal kleedkamers en velden te bepleiten. Iets wat zij kan rechtvaardigen met zo’n groot aantal leden (1000 ongeveer) o.a. aan de hand van hiertoe valide KNVB-richtlijnen. Maar steeds krijgt het Bestuur nul-nul op rekest. Zoals bij eerdere Nijmeegse voorstellen voor huizenbouw langs de vaargeul of verplaatsen van “Het masker van Nijmegen”, bekruipt me ook nu het gevoel dat de politiek in Nijmegen denkt: ze kunnen daar boven die overkant doodvallen met hun wensenpakket…. Is maar goed dat een aantal leden van DVOL onlangs de scholingsavonden reanimatie/AED met succes afgerond hebben……

Was jij nu nog van plan te stemmen op 15 maart voor de Provinciale en Waterschap Verkiezingen? Weet wel dat Provinciale Staten mee kunnen beslissen over kwaliteit van ruimte, milieu en landschapsinrichting, zoals aanleg A15 en sportvelden. Dus voor DVOL kan jouw stem meetellen! Niet-stemmers staan buitenspel!

Ik heb me daarom opgegeven als stembureau-lid én teller zodat ik van dichtbij die verkiezingen in de gaten kan houden. Want wie is er nog te vertrouwen als zelfs ambtenaren, bestuurders en politici niet doen wat ze behoren te doen?

Zelfs mijn eigen woorden kan ik niet meer vertrouwen, sinds de (kinder)boeken van Roald Dahl gekuist worden van zgn. niet-woke woorden. Maar besef, beste lezer, dat juist dat soort woorden een must zijn voor de kinderwoordenschat en ook nog de kinderfantasie voeden! Dus niet bang zijn voor deze woorden: kinderen discrimineren niet, bemerken slechts verschillen, en (ver)oordelen niet zo direct en hard als volwassenen. Hun Griezels zijn niet de griezels van jou!

Uit zorgvuldigheid (voor jou en mijn gezin) herlees ik tegenwoordig vaker mijn columns om woorden te cancelen die door lezers als kwetsend ervaren zouden kunnen worden. Ook de sensitivity-reader kijkt het nog na. Die heeft het wel erg druk er mee. Gevolg: de column wordt kleiner…

Om niet op zere tenen te trappen, zeker niet bij voetballers, nu snel afronden met mijn oproep voor 10 en 11 maart, dé dagen van “NL-doet”. Geef je er voor op en steek de handen uit de mouwen, er is genoeg te doen in en rond het clubhuis! Jouw hulp maakt het verschil van DVOL vóór of na 10 maart. Zie de DVOL-website voor meer informatie hierover.

Ná de veel energie kostende aanpak van die schoonmaak- en opruimactiedag zal het Bestuur ongetwijfeld straks nog een rapport uitbrengen met titel: “DVOL boven gewoon”!

TNT.