We hebben al twee seizoenen niet ‘normaal’ kunnen voetballen. En dat is balen. Niet alleen omdat we niet op en langs het veld hebben kunnen staan. Ook omdat we zoveel zin hadden om in te zetten op clubgevoel, op verbondenheid en gezelligheid. Dat DVOL de plek zou blijven waar je altijd even aan kon waaien, waar altijd iets te doen zou zijn en waar we ons met zijn allen voor in wilden zetten…

Nieuwe manier voor de invulling van vrijwilligerstaken
Daar zou de nieuwe invulling voor vrijwilligerstaken bij gaan helpen – als iedereen 10 (of meer) vrijwilligersuren op zich neemt, kunnen alle taken en activiteiten worden uitgevoerd. Maar er is eigenlijk geen echte kans geweest om die aanpak van papier naar praktijk te brengen.

Eerst weer eens even voetballen, misschien…?!
Misschien staan nu ook nog niet alle hoofden naar het uitvoeren van vrijwilligerstaken. We hebben namelijk echt veel gemist de afgelopen anderhalf jaar. En sommigen meer dan anderen.

Zo mocht de jonge jeugd al snel weer trainen en konden er op zaterdag onderling wedstrijdjes gespeeld worden, maar de oudere jeugd nog niet. En later werd er een leeftijdsgrens getrokken die sommige teams doorkruiste. Konden je teamgenoten al wel trainen, maar jij nog niet… En de senioren hebben helemaal geen bal meer geraakt. Contact vasthouden werd moeilijk. Er zijn ook echt wel leden afgehaakt. Hard en zuur.

En nu? Nu mogen we steeds meer. Het ‘gewone leven’ lijkt weer terug te komen. Dat is heerlijk, maar ook weer even wennen. Na anderhalf jaar thuis werken, afstand houden en weinig sociale bezigheden, is het misschien weer even schakelen naar een andere versnelling. Ineens is er weer iets te doen in het weekend. Sta je ingedeeld voor de uitwedstrijd. Of krijg je weer een  grote tas met daarin de vieze en stinkende voetbalkleren mee naar huis… 😊

Maar we hebben je wel nodig!
Om alles weer op gang te brengen en op gang te houden, hebben we ook weer steeds meer mensen nodig. En we zien dat mensen zich ook actief melden, via de mail, via de voetbal app of mondeling. Dat is heel fijn om te zien! Bardiensten, gastvrouwen en gastheren, teamleiders en trainers – de schema’s lopen al aardig vol.

Toch hebben we ook zorgen. Er is een aantal vrijwilligersfuncties die we nu moeilijk opgevuld krijgen. Denk bijvoorbeeld aan scheidsrechters. Een typische taak die niet iedere ouder of iedere speler er zo maar even bij doet. Maar wel een taak waar onze oudere spelers bijvoorbeeld erg goed in (zouden) zijn. Het zou geweldig zijn als die op een aantal zaterdagen een wedstrijd willen fluiten. Ook zou het fijn zijn als meerdere senioren voetballers zich zouden aanmelden om een paar keer per jaar een wedstrijd te fluiten bij een van onze andere senioren teams, en daarbij mogen wij uiteraard dames 1 ook niet vergeten.

Kun je helpen?
We zullen de komende tijd gerichte vragen stellen aan teams om zich voor verschillende taken in te zetten. En we willen jullie vragen om die vragen niet onbeantwoord te laten of te snel naast je neer te leggen. Alleen met elkaar, kunnen we DVOL draaiende houden.

Hoe maken wij het makkelijker? 
En met elkaar betekent ook dat we benieuwd zijn naar ideeën, mogelijkheden, kritiek en oplossingen over hoe we de openstaande taken op een goede en leuke manier kunnen opvullen. Wat motiveert je, wat helpt je over de streep, wat maakt het aantrekkelijk? En wat zorgt ervoor dat je afhaakt…

Laat 2021-2022 nou het seizoen zijn waarin al die nieuwe energie eindelijk tot zijn recht mag komen!

DVOL maken we samen