Ik verheug me altijd op de vele reacties die ik ontvang op mijn columns. Vooral n.a.v. de laatste waarin ik boeren nogal door modder, slijk (of was het toch hun eigen mest?) gehaald zou hebben. Mijn bodyguards maakten toen al snel overuren. Gezien de vergoeding die ik krijg voor deze columns zijn we ons huis ontvlucht en op vakantie gegaan.

Zonder tussenkomst van Johan Remkes zijn we na kort verblijf elders teruggekomen, in de verwachting dat de rust weergekeerd zou zijn.

O ja, ik kreeg verzoeken of ik het wat meer over DVOL alléén kan hebben. Dat is best lastig, want DVOL is “meer dan voetbal alleen”. Maar nu ik me weer veilig voel zal ik me flexibel opstellen, ook al gaat dat ten koste van het vrije woord.

En hoe kan ik me méér thuis voelen dan eerst de DVOL-site te bekijken? Daar lees ik een bijdrage van de voorzitter waarin hij in afgewogen zinnen, alsof het zijn jaarlijkse troonrede is, o.a. openheid geeft over de huidige en toekomstige stand van zaken bij DVOL. Op de komende ALV zal hij zeker vertellen dat de begroting door de stijgende lasten van energie en huur, onder druk staat. Mogelijk met gevolgen (maar ja, welke dan…?) voor de contributie. Op die ALV is het dan ook passend de voorzitter aan te spreken als: Stef de beGrooting!

Of dan, zoals onlangs in Den Haag, boegeroep, opgestoken middenvingers en omgekeerde vlaggen op de ALV te horen en te zien zullen zijn…..?

Ondanks dat dit nu niet bepaald het seizoen er voor is, groeit er toch van alles in Nederland, zoals: armoede, inflatie, prijzen, voedselbanken, stikstofproblematiek, energiecrisis, aantal asielzoekers, de onvrede, gebrek aan vertrouwen in de politiek, en dan wellicht óók nog de groei van de DVOL- contributie…..

Buiten Lent groeit ook van alles, zoals: spanning in grensgebied Oekraïne en Rusland, de klimaatgevolgen, aantal vluchtelingen en in Italië het racisme en radicalisme. Want sinds de verkiezingen van zondag likt ultra-rechts haar vingers af met de winst van Giorgia Meloni, leidster van de rechts radicale partij Stracciatella d’Italia…

Dichter bij thuis: DVOL blijft maar groeien, vooral de jeugd, en dat niet alleen in lengte maar vooral in aantal. Méér vrijwilligers zijn echt nodig om te helpen.

Natuurlijk, bij veel leden zal de alledaagse druk(te) ook groeien. Mede daar-door blijven aanmeldingen voor zo’n vrijwilligerstaak achter. Invulling van taken is toch wezenlijk om DVOL én haar jeugd optimaal te laten draaien.

Om dat aanmelden te faciliteren is er een you tube filmpje, onder de naam TAAKIE, geplaatst op de DVOL-site. Kijk er eens naar. De bereidheid voor zo’n DVOL-taak zal vast gaan groeien!

En zo groeien er nog allerlei andere initiatieven bij DVOL (zoals onlangs nog de sponsorenbijeenkomst, de pas gestarte Grote Club Actie én het komend feest op 9 oktober ter gelegenheid van 60jarig bestaan van de supportersvereniging) én lijken zelfs “lege” bestuursfuncties toch weer “vol” te groeien.

Zo zijn er altijd weer mensen die opstaan om DVOL te laten groeien tot dé club van én voor alle leden!

Groeistuipen zijn DVOL allang voorbij…..

TNT