Op woensdag 10 januari was er een druk bezochte trainersbijeenkomst voor alle jeugdtrainers. Fijn om een aantal zaken met elkaar te bespreken én om te horen wat er goed gaat en waar nog behoefte aan is. Voor de trainers die er niet bij waren, en voor de geïnteresseerde ouders, volgt hier een korte samenvatting én de informatie die gegeven is over het jeugdbeleid en het proces van nieuwe teamindelingen.

Wat gaat goed
Trainers gaven over het algemeen terug dat ze echt zien dat er verbeteringen worden doorgevoerd. De circuittrainingen in de onderbouw lopen goed, er zijn voldoende materialen om te trainen, de bakken staan netjes in het materialenhok en er wordt goed met elkaar gecommuniceerd en samengewerkt. De jaarlaagcoördinatoren spelen hier ook een belangrijke en prettige rol in.

Wat kan beter
Er is behoefte aan meer ruimte om te trainen. En in de tijd dat er nog geen extra ruimte is, is het nodig om nog beter met elkaar te overleggen over wensen en mogelijkheden en moeten we sneller en duidelijker communiceren over tijdvakken die vrij vallen, zodat teams daar gebruik van kunnen maken. Daarnaast is het goed om onderling nog wat meer de samenwerking op te zoeken als het gaat om uitlenen van spelers én om onderling spelers mogelijkheden te geven eens mee te trainen in een hogere jaarlaag, op een groter veld, etc.

Daarnaast is er ook in de verschillende jaarlagen onderling gesproken over wensen en behoeften. Die aanbevelingen zijn door de jaarlaagcoördinatoren verzameld en zullen we in de komende TC vergaderingen erbij pakken.

Jeugdbeleid – professionaliseren van trainers
Zoals al eerder in de nieuwsbrief heeft gestaan, is er een opzet gemaakt voor het professionaliseren van onze trainers. Dit beleid is toegelicht en er is aangegeven hoe we daar in de komende periode stappen in zetten. Trainers waren enthousiast over de onderliggende gedachte waarom we dit beleid willen invoeren en vulden aan met nuttige tips en vragen. Klik hier om de slides te zien die zijn gepresenteerd.

Proces nieuwe teamindelingen
We hebben met de trainers ook het proces en de uitgangspunten voor het maken van de nieuwe teamindelingen besproken. Daar gaan we na de winterstop mee aan de slag. Een samenwerking in verschillende stappen met trainers, hoofd opleidingen, jaarlaagcoördinatoren en de TC jeugd. Ook dat was verhelderend om met elkaar door te nemen. Goed om op die manier zicht te hebben op wat er gaat komen en wat er verwacht wordt van iedereen. Klik hier om de slides te zien die zijn gepresenteerd.