In de week van 16 mei worden de meeste teamindelingen voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt. Dit gebeurt met hulp van de coördinatoren en trainers, via de bestaande appgroepen. Publiceren van alle namen doen we niet zo prominent op de website.

We hebben de nieuwe indelingen gemaakt in goede samenwerking met trainers en coördinatoren. Zeker in de onderbouw en middenbouw zijn echt aanvullende stappen gezet om de indelingen te kunnen maken volgens het bestaande beleid. En beleid is makkelijk op te schrijven, pas in de uitvoering ervan, merk je wat er werkt en niet werkt. Het is supertof om te merken dat we dit proces met veel mensen samen hebben doorlopen. Wat hebben we dan gedaan en wat betekent dat voor de indelingen in het nieuwe seizoen?

MO teams
Voor de indeling van onze MO teams zijn er nog wat onzekerheden waarmee we aan het puzzelen zijn. Op 25 mei is er nog een extra training voor de meiden die al een keer meegetraind hebben maar nog geen lid zijn. Hopen dat daarna iedereen besluit om dat wel te worden natuurlijk!

Er komt komend jaar wel een MO11 maar nog niet alle namen daarvan zijn bekend. De MO17-2 heeft nog net niet genoeg spelers en er wordt gekeken of met enkele verschuivingen we daar iets in kunnen doen. De MO indelingen volgen dus nog. Niet komende week, maar wel snel.

Onderbouw (JO8, JO9 en JO10)
In de onderbouw delen we de teams in op basis van beschikbare aantallen, onderlinge vriendschappen, jongen/meisje-verdeling en toeval. We kijken daarbij uitdrukkelijk niet naar ‘goed’ of ‘minder goed’ kunnen voetballen. Belangrijker in deze fase is plezier, vriendschap en kennismaken met het spelletje.

De indeling voor alle teams uit deze jaarlagen is klaar en zal gedeeld worden.

Middenbouw (JO11 en JO12)
In de middenbouw ontstaan langzaam aan grotere verschillen tussen spelers. Die hebben impact op de spelbeleving en daarmee ook het spelplezier bij de spelers zelf. Daarnaast gaat deze leeftijdsgroep van een kwart over op een half veld. Er komen dan meer spelers in één team en dat vraagt sowieso om een andere indeling van teams. Een mooi moment om te kijken naar eventuele verschillen in de teamindeling van deze jaarlagen.

Ook hier kijken we uitdrukkelijk niet naar individuele kinderen die ‘goed’ of ‘niet goed’ kunnen voetballen. We kijken naar groepjes kinderen en nog niet naar individuele spelers. Dat doen we om te zoveel mogelijk te voorkomen dat er niet toch al op jonge leeftijd teams ontstaan waar kinderen meer ontwikkelkansen krijgen dan kinderen die niet in deze teams zitten.

Ook van deze teams is de indeling voor beide jaarlagen helemaal ingedeeld en zal gedeeld worden in de appgroepen.

Bovenbouw (JO13 en verder)
Vanaf de JO13 teams in de bovenbouw, wanneer er op een heel veld gespeeld gaat worden, gaan we ook naar individuele kwaliteiten kijken. Spelers in de bovenbouw zijn fysiek enorm in ontwikkeling. Die ontwikkeling gaat met horten en stoten en gaat niet gelijk op met leeftijdgenoten. Dat kan de prestaties op het veld elk seizoen opnieuw beïnvloeden. We kijken dan ook elk jaar opnieuw naar de samenstelling van selectie en niet-selectieteams.

Het stapsgewijs selecteren, en elke keer blijven kijken naar spelplezier en spelbeleving van alle spelers, heeft als primair doel om de spelers te ondersteunen in het plezier ervaren aan hun sport. Dat wil zeggen dat zowel selectieteams als niet selectieteams de aandacht en ondersteuning krijgen die past bij het spelniveau, de ontwikkeling en de wensen van spelers.

JO13
De JO13 heeft afgelopen periode gemixt getraind op een heel veld. Daarbij is gekeken naar en geoefend met een indeling en konden we goed kijken en toetsen of het beeld op papier ook hetzelfde is als het beeld op het veld. Dat was, naast heel leuk, ook fijn voor de indeling. Deze wordt nu gemaakt en volgt zo snel mogelijk. We weten niet zeker of dit al in de week van 16 mei zal zijn, maar wel snel daarna.

JO14
De JO14 heeft een nieuwe indeling klaar en deze wordt ook komende week gedeeld.

JO15 en verder
De JO15 en verder wordt ingedeeld en zal ook de komende periode gedeeld worden. We kunnen echter niet met zekerheid zeggen of dat al in de komende week zal zijn.

Vragen?
Heb je vragen over de indeling van jouw zoon of dochter? Neem dan in eerste instantie contact op met de trainer en/ of de coördinator van jouw jaarlaag. We hebben altijd tijd voor een gesprek hierover. Weet dat we de TC jeugd hierin betrekken én dat we het gesprek in eerste instantie graag ook met de speler in kwestie erbij willen voeren.