Afgelopen vrijdag was ik uitgenodigd voor het Maartenscongres van de St. Maartenskliniek, in de
Vereeniging.  Centrale thema: Revolutie, verder in beweging.
Diverse sprekers vertelden over bijzondere ontwikkelingen in hun vakgebied. Ontwikkelingen die vaak
eerst een revolutie nodig hadden, om tot evolutie te komen. Meestal met als aanjager: nieuw stand-
punt durven innemen, risico’s aangaan, blijven proberen, doen en origineel zijn, soms tegen de
stroom in. Niet huilend en klagend aan de kant blijven staan. Kiezen voor issues ipv tissues…!

Daarom nu een exclusieve primeur in deze TNT. Want, sinds alle acties voor een extra veld op de Vos-
senpels, doen sterke geruchten de ronde over de oprichting van een nieuwe lokale partij: D.V.O.L.,
dat staat voor: Durf Voor Onafhankelijk Lent.

Een partij die zich gaat richten, zo blijkt na mijn onderzoek, op de eerstvolgende Gemeenteraads-
verkiezingen. Dus nog niet op de Tweede Kamer Verkiezingen van 22 november. Die komen te vroeg.
Daarom is het programma van D.V.O.L. nog niet doorgerekend en is niet bekend wie straks de fractie-
voorzitter of in de toekomst premier zal worden. Door functies elders kan hierover nog geen besluit
genomen worden….

Enkele hoofdpunten uit het partijprogramma van D.V.O.L. heb ik inmiddels kunnen achterhalen:

=een 2 staten-oplossing: strikte scheiding Nijmegen en Lent. Praten over nieuwe grenzen niet
uitgesloten. Lent groeit verder uit tot een zelfstandige stad, onafhankelijk van Nijmegen.

=water-, bodem- en gewasonderzoek in Lent vanwege langdurig gebruik pesticiden, glyfosaat, en
andere gewas-beschermers cq. verdelgers. Onderzoek i.s.m. Neurologie Radboud. En een ander
grondig onderzoek: zijn er rond Thermion in vorige eeuw nu wel of niet illegale en giftig afval-
dumpingen geweest?  En niet onbelangrijk: medisch onderzoek gezondheid bewoners langs Rijksweg

=De authentieke Lentse Potgrond moet op de Unesco-werelderfgoedlijst gezet worden

=maak van de Vossenpels een groot cultuur- en buurtcomplex. Soort Cultuurhuis. Verbouw het ook
tot een groot regionaal sportopleidings- en trainingscentrum. Vergroot daartoe de huidige accommo-
datie met de mogelijkheid tot een extra voetbalveld (geen kunstgras, maar sedum) voor de jeugd op
het dak van dit nieuwe complex. D.V.O.L. kiest hiermee voor: bewegen boven bouwen!

=gezien de voortgaande stijging zeespiegel en toenemend overstromingsgevaar: schoolzwemmen
verplicht, met als extra diploma’s: tegen-de-stroom-in en snorkelen

=verplichten: schoolgymnastiek, om adipositas te reduceren. En geen Vetbikes in Lent, maar kind-eren vroegtijdig leren fietsen. Zijwieltjes worden gratis uitgedeeld, evenals voetbalschoenen en lid-maatschap voor de al lang bestaande sportafdeling van deze nieuwe partij D.V.O.L., voetbalclub Dvol

=aparte wethouder ouderen- en jeugdzorg. Immers ook het nu nog jonge Lent zal vergrijzen. Bijtijds
hierop anticiperen met opleiding van jeugd tot mantelzorger. Tevens zorg dragen voor een vroege en
stevige warming-up voor de Dvol-walkingfootballers. Dit in kader van blessurepreventie.

Andere thema’s van het D.V.O.L.-programma zullen tegen de tijd van de gemeenteraadsverkiezingen
verder uitgewerkt zijn en ter publicatie Lentenaren aangeboden worden.

Ter opluistering van die officiële bekendmaking van het programma zal een openbare stare-down
geregeld worden tussen de voorzitter van Dvol, Stef de Grood, en Noël Vergunst, wethouder van
Nijmegen. Die laatste wilde immers niet naar Lent komen om te praten over een extra veld voor Dvol,
waar wél kwamen demissionair minister Helders, het NOS-Jeugdjournaal, de Gelderlander, TVGelder-
land, radio NPO1, KNVB en diverse fracties van de gemeenteraad.
Vergunst liet zich zo bij voorbaat al uit het veld slaan. En dan moet die stare-down nog komen….

Tot zover de onthulling van de verrassende opkomst van deze nieuwe partij D.V.O.L.: Durf Voor On-
afhankelijk Lent! Nog niet klaar voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen, maar straks wel
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nijmegen is gewaarschuwd!
En als je dan toch op 22 november gaat stemmen is het stemadvies van D.V.O.L.: kies NU voor een
duurzaam Lent, voor een gezond (sport)klimaat, ook t.b.v. jouw kinderen en kleinkinderen.

Want: later is nu al!
   Durf daarom op 22 november voor Lent te kiezen: stem wijzer, nu voor later!

TNT.