Toen de nazi’s de communisten arresteerden,
Heb ik gezwegen, ik was immers geen communist
Toen ze de sociaaldemocraten gevangen namen,
Heb ik gezwegen, ik was immers geen sociaaldemocraat
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen
Heb ik gezwegen, ik was immers geen vakbondslid
Toen ze de joden opsloten in kampen
Heb ik niet geprotesteerd, ik was immers geen jood
Toen ze mij kwamen halen
Was er niemand meer die nog kon protesteren…..
Omdat ik geen DVOL-er zag bij de 4 mei dodenherdenking op het Trajanusplein, alsnog dit gedicht.
Het is een gedicht van de Duitse dominee Martin Niemoller (1946), die avond voorgedragen door
burgemeester Bruls. Ondanks gestaag vallende regen waren veel anderen wél aanwezig. Tja, je moet
er wat voor over hebben om te herdenken, stil te staan bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. Tege-
lijkertijd beseffen wat de waarde van onze vrijheid juist nu (nog?) is. Want vrijheid is nooit vanzelf!
Vrijheid kun je pas echt ervaren als je zelf in de omstandigheid van onvrij-zijn hebt verkeerd. De
meeste columnlezers zullen hier geboren zijn en leven in deze wereld van vrij-zijn. Gelukkig maar.
Misschien wordt dat anders na de komende Europese verkiezingen op 6 juni. De datum die Europa
zal gaan veranderen: het Europaradijs waarin straks door nieuw beleid het egoïsme van inwoners
ver-
sterkt zal worden door protectionisme (“eigen volk eerst”). Verduurzaming zal vertraagd worden,
cultuuruitingen tegengewerkt en het vrije woord beperkt. Verdeeldheid en polarisatie als gevolg.
En, nog erger, een Europa dat minder oog zal hebben voor mensen die op zoek zijn naar hun vrijheid
en naar een beter leven. Een beter leven zoals wij hebben, omdat wij het geluk hadden dat hier onze
wieg stond. Grote kans dat wij hen zelfs niet een beetje van dit geluk gunnen, laat staan geven. We
zullen zwijgen, kijken weg, want wij zijn geen vluchteling, geen asielzoeker, geen gelukszoeker.
En dichterbij? Zwijg jij als er een teamgenoot in de kleedkamer, of in de klas of op jouw werk, gepest
wordt, op het veld geen bal toegespeeld krijgt, wordt uitgescholden of gediscrimineerd wordt, of…?
Treed jij op als ouders en/of supporters kwetsende woorden roepen of scanderen? Zwijgen is weg-
kijken, omdraaien, de ander aan zijn/haar lot overlaten. Bedenk dan eens op zo’n moment: als mij dit
zou overkomen, en ik blijf alleen staan, hoe zou dat voor mij zijn?
Daarom zo belangrijk dat iedereen het traditionele Disveldtoernooi mee maakt, straks op 15 juni. Een
toernooi met veel enthousiaste deelnemers in teams van een mix van jong, oud, man, vrouw, hen,
getalenteerd, of gewoon als “kneus”. Maar altijd met veel plezier en in verbondenheid. Verspeelde
liters zweet, koolhydraten en vetten worden in loop van de middag rijkelijk aangevuld met alcohol of
andere frisdranken, en met het vlees van de vermaarde BBQ. En ’s avonds: een oergezellig feest.
Dit toernooi markeert trouwens ook het eind van een mooi seizoen bij DVOL, waarbij nu zeker het
kampioenschap van ons DVOL jeugdteam JO-15 vermeld moet worden. Want voor het eerst in het
bestaan van DVOL mag een jeugdteam volgend seizoen landelijk gaan spelen. Dat is een feestje
waard: op vrijdag 14 juni! Dit feest is óók voor de rest van de DVOL-jeugd. Lees de DVOL-website.
Met deze prestatie van JO-15 wordt in zekere zin ook het beleid van bestuur en jeugdcommissie be-

loond. Zij keken de afgelopen jaren niet weg bij het explosief groeien van het ledenaantal en zwegen
niet om bij de gemeente alsmaar duidelijk te maken dat de accommodatie van DVOL aangepast moet
worden. Dit om de jeugd van Lent en DVOL dé accommodatie te bieden waarin zij als sporter én als
persoon verantwoord kunnen groeien. O.a. in de hoop dat zij nu niet zwijgen, niet wegkijken, als een
ander of de omgeving hun steun nodig heeft. En óók niet zwijgen na 6 juni!

TNT