Natuurlijk kreeg ik n.a.v. mijn vorige column, waarin ik de nieuwe plaatselijke politieke partij DVOL
lanceerde, veelvuldig de vraag waarom deze partij niet mee doet met de Europese verkiezingen
volgend jaar. Nee dus, zover reiken de ambities niet, tot aan de Waal is ver genoeg, of we moeten
“springen over onze eigen schaduw heen”…. Eerst tijd nemen om meer publiciteit te verwerven.
Afgelopen tijd draaide die campagne al op volle toeren, had zelfs een item in Jeugdjournaal, want van
de jeugd in Lent moet je het hebben als toekomstig nieuwe partij.

Wat is dan mijn politieke analyse van de verkiezingen, ook al deed partij DVOL nu niet mee?

Dat beeldvorming heeft gewonnen! Winnaars van afgelopen verkiezingen passen in deze tijd. Het is
de tijd van verslaving aan het beeldscherm, van platte communicatie, verkortingen, influencers, one-
liners. Politici zelf zijn geen winnaars, maar in feite hun partij-adviseurs, campagnestrategen, com-
municatie-adviseurs, woordvoerders, reclamebureaus, mediatrainers, spindoctors, lobbyisten enz..
Want presentatie is belangrijker dan inhoud. En Wilders scoort het beste in die beeldvorming. Je
hoeft alleen maar naar hem te kijken, nadenken niet.
Het enige wat in die beeldvorming ontbrak was dat hij niet met een kettingzaag op het Binnenhof
stond te (p)ronken, zoals de ultra-radicale en gestoorde president Milei van Argentinië wel deed.
Herrie maken, gas geven, bij uitstek een mannending. Als ik zie én vooral hoor, hoe ze met ketting-
zagen te keer gaan om een boom klein te krijgen of met bladblazers verbeten bezig zijn hun paadje schoon te blazen, dan krijg ik altijd ergernis én enig medelijden met deze mannen. Freud zou het
analyseren als luidruchtige uiting van frustratie omdat ze thuis weinig te zeggen hebben. Ze willen
ook, zoals veel kiezers hun PVV-stem “verantwoorden”, gehoord worden….
Wilders premier, ik moet er niet aan denken. Bizar toch dat tussen partijen nu eerst gepraat moet
worden in hoeverre hij écht bereid is zijn radicale standpunten, die hij ruim 25jaar te vuur en te
zwaard verdedigd heeft tot in de rechtbank toe, los te laten. En dat om eindelijk in het centrum van
de macht te kunnen staan. Het is alsof de trainer van DVOL, zijn jaren gehanteerde voetbalfilosofie en
-aanpak ineens loslaat omdat hij nu meer kansen ziet om te winnen bij walking football.
Het is een blamage voor de Nederlandse politiek dat we zover gezonken zijn dat een partij eerst ge-
smeekt moet worden zich te houden aan onze grondwet en rechtsstaat, alvorens aanspraak te
kunnen maken op regeringsdeelname. Geen wonder dat dijken in Nederland opgehoogd moeten
worden. Het is de angst in Europa, die mensen overspoelt en drijft in handen van rechts-populisten.
Daarom ook staat in óns partijprogramma dat schoolzwemmen verplicht moet worden….
En zo gaan we 2024 in. Onzekerheid, nationaal en internationaal. Wilders? Poetin? Trump? Netan-
yahu? De winnaars van het komend jaar? Kunnen we 2024 maar niet beter overslaan?
Gelukkig kun JIJ zelf zomaar dé grote winnaar worden 2024, en wel van de kerstbingo van DVOL, op
16 december. Of je kunt ook nog altijd van die lekkere oliebollen bestellen bij DVOL, om van je af te
eten wat je dwarszit vóór dat 2024 aftrapt.

Sint is ook al weer op weg naar Spanje. Paar dagen nadat hij de jeugd van DVOL in het clubhuis bezocht had, nam die nog de tijd voor een hoogstaand bezoek aan onze walking footballers. Hoe oud
die mannen ook zijn, Sint en zwar…  (en toen verslikten ze zich in de gestrooide pepernoten en kwam
er piepend nog net een “e” uit…) Piet, zijn ook voor hen altijd welkom.

Inmiddels staat de kerstboom al weer opgetuigd in het clubhuis. Zo snel veranderen tijden. Gelukkig maar. Dat geeft mij nog enig hoop voor de toekomst.
Goed om op de website van DVOL te lezen dat er nog allerlei activiteiten zijn bij DVOL vóór dat het
jaar 2023 wordt afgesloten. Lees er maar over: kledingruilmoment, klusochtend, zaalvoetbaltoernooi,
verloren spullen ophalen, enz.. En ook wat nog niet staat op die site: de al genoemde oliebollenactie
en kerstbingo en de vvDVOL-nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari. Je bent er toch ook bij?

vvDVOL blijft ook komend jaar onze vereniging die doorgroeit met voldoende uitdagingen voor 2024,
zoals de noodzakelijke uitbreiding van kleedaccommodatie en velden. Aan publiciteit daarover heeft
het niet ontbroken. En hier ging het tenminste wél om inhoud en minder om beeldvorming, ook al
“vulden” de voorzitter van vvDVOL en Minister Helders samen de foto. Laten we zeggen dat het een
gewichtige foto werd. Hopelijk heeft dat zoveel gewicht in de schaal gelegd, dat de wensen van
vvDVOL alsnog in vervulling gaan. En dat kan zo maar zijn in… 2025?

Ik ga 2023 afsluiten. Van 2024 verwacht ik dus niet veel. Maar die verwachting zou kunnen meevallen als élke lezer van deze column komend jaar minimaal één goede daad verricht, waarvan je zeker weet dat het de ander tot een blijer en gelukkiger mens zal maken. Hoe gemakkelijk kan dat zijn als je deze activiteit dan ook nog invult als vrijwilliger bij vvDVOL! Of heb je daar nu geen (kerst)boodschap aan?
Tenslotte: mijn wankel houvast aan 2024 ontleen ik dan toch maar aan het volgende aforisme:                                                                                       “hoe kleiner de verwachting, hoe groter de vervulling” (E. Koch, 1932)!

Fijne feestdagen!

TNT.