Eind oktober was er een speciale sponsorenbijeenkomst in het clubhuis van DVOL.
“Speciaal” omdat deze bijeenkomst was georganiseerd voor sponsoren die met extra sponsoring
DVOL(-bestuur) de mogelijkheid hadden geboden om voor alle leden nieuwe kleding aan te schaffen.
Via interview-vorm vertelden voorzitter en penningmeester van DVOL over het tot stand komen
van deze mega-kledingdeal met ERREA, de Italiaanse leverancier. Was een lang proces mede
omdat ook andere kledingleveranciers DVOL een aanbod hadden gedaan. Gelukkig maar, omdat
hierdoor de uiteindelijke keuze voor ERREA goed afgewogen en beoordeeld kon worden.
Wellicht ten overvloede (omdat het immers ook op de website van DVOL staat), werd er op
gewezen dat teams/leden, mbt aanschaf van kleding en of materialen, altijd eerst moeten
overleggen met sponsor- of kledingcommissie. Advies: kijk daarom op de website van ERREA om te
zien wat ERREA je te bieden heeft en ga dus niet Dressme Clothing hier voor bellen/benaderen.
Inmiddels spelen alle DVOL-teams in deze mooie nieuwe kleding, welke ook via twee etalagepoppen
duidelijk zichtbaar is voor iedere bezoeker van het clubhuis
Na woorden van dank vanuit het Bestuur kregen de kledingsponsors via de sponsorcommissie
nog enkele presentjes, waaronder een passe-partout met een DVOL-shirt erin waarop de naam van
betreffende sponsor goed zichtbaar was.
Daarnaast kregen de drie DVOL-hoofdsponsoren, zijnde ERREA, de Variabele en Brouwer Bike nog
extra aandacht en -naast die passe-partout met DVOL-shirt, een mooie bos bloemen.
Na de ondertekening van de nieuwe sponsorkledingcontracten was er nog een gezellige nazit en kon
men aansluitend de wedstrijd van DVOL bijwonen.

Sponsorcommissie DVOL