Vrijdagavond om 20.00 uur is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Leden gaan dan in gesprek met het bestuur over het afgelopen seizoen en leggen we de plannen voor over het lopende seizoen. Ook licht de penningmeester de begroting en het jaarverslag toe. Het is altijd mogelijk om een goed idee, een vraag of suggestie in te brengen. Vooraf drinken we koffie en na die tijd is gelegenheid voor een drankje. Het bestuur biedt u twee consumptiebonnen aan. De vergadering duurt ongeveer 1,5 uur. Tot volgende week vrijdag!!

uitnodiging en agenda ALV 2023 site Begroting DVOL seizoen 2023