Wij (commissies, bestuur en vele anderen) zijn ‘gewoon’ met DVOL bezig.  Een kopje koffie en een goede internetverbinding maakt veel mogelijk.  Vanuit mijn rol gaat het erom volgend seizoen meer uit de mankracht te halen, uit onze potentiele vrijwilligers. Die ‘potentiele’ vrijwilliger bent u, lezer van dit bericht.

Per DVOL-gezin vragen wij 10 uurtjes inzet, verdeeld over het complete seizoen. Of uw zoon of dochter nou bij ons in de pupillen voetbalt, of dat je zelf op zondag in ons vlaggenschip speelt, iedereen is gelijk.

Vorig seizoen kon u zich opgeven voor leden taken via de voetbal.nl app. Welke gekoppeld staat aan ons sportlink systeem. We hebben wisselende reacties hierop mogen ontvangen.

Het voordeel van ook de negatieve klanken is dat je kunt evalueren, en daarop kunt aanpassen.

Met de ervaringen van het afgelopen seizoen rijker zullen we ons wederom inzetten om alle gezinnen een steentje te laten bijdragen voor onze club. In de periode Mei en Juni zal ik eenieder de mogelijkheid geven om een leuke taak uit te kiezen. Doet u dit niet, zullen wij deze keuze voor u maken.

Tot slot wil ik u nog even wijzen op de woorden van onze voorzitter; ‘Als de bal rolt, is de kantine open’. Om dit samen met alle andere taken die er liggen te kunnen realiseren, hebben we echt iedereen nodig!

Tot snel,
Niek Verheijen

Verenigingsmanager DVOL

verenigingsmanager@dvol.nl

06-12257994