In de toelichting op het jeugdbeleidsplan voor de teamindeling, hebben we voor de JO8 tot en met de JO12 uitgewerkt op welke manier we als DVOL de teamindelingen maken. In dit bericht staat het proces en de planning beschreven om tot de teamindelingen te komen voor het nieuwe seizoen.

Planning voor opstellen teamindelingen 2023 – 2024

 • Woensdag 1 februari: start inventarisatie door trainers en jaarlaagcoördinatoren. Er komt hiervoor een heldere uitvraag via mail (de JO10 is hier overigens al mee begonnen).
 • Woensdag 1 maart: deadline voor aanleveren input. TC Jeugd en jaarlaagcoördinatoren verzamelen input en vragen, indien gewenst, om toelichting vanuit trainers.
 • Woensdag 22 maart: concept teamindelingen zijn klaar en worden gedeeld met jaarlaagcoördinatoren en trainers. Er kan input en feedback op de indeling worden gegeven, door coördinatoren en trainers.
 • Woensdag 12 april: deadline voor reacties op concept teamindeling. TC jeugd maakt eventuele aanpassingen op basis van input en feedback.
 • Woensdag 26 april: definitieve teamindeling wordt aan coördinatoren, trainers en ouders bekend gemaakt.
 • Woensdag  17 mei: deadline voor het in- of uitschrijven voor het nieuwe voetbalseizoen. Eventuele wijzigingen worden verwerkt in de teamindelingen
 • Woensdag 31 mei: definitieve teamindelingen worden met KNVB gedeeld.

 

Proces voor de instroom, JO8 en JO9

 • De trainers van de instroom, JO8 en JO9 wordt gevraagd naar hun teams de kijken en aan te geven welke groepen spelers met plezier samen spelen (en bij voorkeur niet ‘uit elkaar gehaald’ worden).
 • De TC Jeugd en de jaarlaagcoördinatoren maken vervolgens een teamindeling op basis van de input van trainers en de aantallen (nieuwe) aanmeldingen.
  • Er wordt daarbij ook gekeken naar teamindeling van voorgaande jaren, maar daar wordt niet per definitie aan vastgehouden. Er kunnen redenen zijn om teams te husselen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan praktische overwegingen voor het vormen van nieuwe teams (soms zijn er spelers nodig om een nieuw team compleet te maken)
 • De teamindeling wordt gedeeld met trainers en er wordt onderbouwd op basis van welke keuzes en afwegingen er voor deze indeling is gekozen.
 • Daarna wordt de teamindeling gedeeld met de spelers (en hun ouders). Mochten er vragen of opmerkingen over zijn, dan gaan we daarover in gesprek. In eerste instantie met in elk geval de trainer en de coördinator EN het kind zelf.

 

Proces voor de JO10 en JO11

 • De trainers van de JO10 en JO11 wordt gevraagd naar hun teams te kijken en aan te geven van welke groepjes spelers zij de indruk hebben dat deze wezenlijk verschillen van de rest van het team op motivatie en spelplezier-beleving (binnen de JO10 is dit reeds in gang gezet).
 • De TC jeugd, de jaarlaagcoördinatoren en de trainers van de JO10 en de JO11 overleggen vervolgens over deze uitkomsten en maken op basis hiervan een concept teamindeling. De keuze voor de indeling wordt onderbouwd. Niet op basis van individuele speler-prestaties, maar op basis van de groepskenmerken en de teamdynamiek die we daarmee willen creëren.
  • Zijn er twijfelgevallen en/ of komt de teamindeling niet evenwichtig uit? Dan overleggen we met TC jeugd, jaarlaagcoördinator en trainer. We maken gezamenlijk de beste beslissing en monitoren gedurende de eerste helft van het seizoen hoe dit uitpakt.
 • Idealiter bestaan de teams uit 10 spelers. Dit geeft gedurende het seizoen ook ruimte voor eventuele bijsturing.
 • Deze teamindeling wordt gedeeld met de spelers (en hun ouders). Mochten er vragen of opmerkingen over zijn, dan gaan we daarover in gesprek, met in elk geval de trainer en de coördinator EN het kind zelf.
 • De onderbouwing wordt toegelicht aan het kind met behulp van deze vragen:
 • wat zien we in jouw kleinere groepje gebeuren?
 • waarom denken wij dat jij, in dit groepje, in dit team het komend jaar het beste tot je recht komt?