Materialen- en kledingcommissie

Volgende ruilmoment: woensdag 19 december, 19.30u. Ook sokken maat 1 en 2 weer beschikbaar! 

De materialen- en kledingcommissie zorgt voor de organisatie en verstrekking van materialen en kleding voor leden van DVOL. We werken met een vaste kern van eindverantwoordelijke vrijwilligers en enkele vrijwilligers die ons bijstaan op kledingruilmomenten of tijdens de drukke materiaalvoorbereidingen voorafgaand aan een nieuw voetbalseizoen. Ook een keer helpen? Mail gerust!

We doen ons werk met veel plezier en wanneer spelers, ouders, trainers en leiders meehelpen om goed zorg te dragen voor alle materialen en kleding die hen in bruikleen gegeven wordt, kunnen wij ons werk des te beter doen. Hieronder beschrijven we dan ook in het kleding- en materialenbeleid wat we van iedereen daarbij verwachten en wat ons reglement inhoudt, waarvoor leden en trainers/leiders akkoord tekenen wanneer zij kleding in bruikleen krijgen.

Daarnaast is op onze pagina informatie te vinden over de kledingruilmomenten, de maattabellen voor kleding en sokken en plaatsen we nummers van gevonden/verloren jassen en broeken van presentatiepakken. Bent u iets kwijt? Geef het per mail aan ons door, dan zetten we dat ook op de site. Tijdens ruilmomenten kan gevonden kleding weer worden opgehaald.

Komende kledingruilmomenten seizoen 2022-2023 (wijzigingen onder voorbehoud):

 • maandag 19 december 19.30u
 • zaterdag 4 februari 9.00u-11.00u
 • woensdag 19 april 19.30u

U kunt kleding ruilen en/of sokken kopen (€15,-). Weet welke maten u nodig heeft, dan bent u des te sneller geholpen. De maattabellen voor kleding en sokken vindt u hieronder.

KLEDINGTABEL SOKKENTABEL
Confectiemaat DVOL-kledingmaat Schoenmaat DVOL-sokmaat
110-116 XXXXS 29-32 0
122-128 XXXS 33-36 1
134-140 XXS 37-40 2
146-152 XS 41-43 3
158-164 S 44-46 4

Gevonden kleding

 • broek, nummer 22
 • jas, nummer 84
 • jas, nummer 164
 • jas, nummer 254
 • jas, nummer 599
 • jas, nummer 607

Gezocht!

 • broek, nummer 14
 • broek, nummer 287
 • presentatiepak, nummer 520
 • broek, nummer 619
 • jas, nummer 663

Kleding- en materialenbeleid

Bij DVOL hechten we waarde aan een professionele uitstraling. Daarbij past dat de kleding van spelers, trainers en leiders verzorgd, representatief en uniform moet zijn. Dit betekent dat alle kleding centraal wordt ingekocht en aan spelers, trainers en leiders in bruikleen wordt gegeven. Een bijdrage voor het kledingfonds zit bij de contributie inbegrepen. 

Wij verwachten dat eenieder die van onze kleding gebruikmaakt, zich houdt aan de voorwaarden die hieronder zijn beschreven in het reglement. Leiders, trainers en spelers of ouders van jeugdspelers tekenen hiervoor akkoord wanneer zij de kleding ontvangen.

Algemeen kleding,- ballen,- en materialenreglement

De spelers, trainers en leiders krijgen de kleding, ballen en materialen van de vereniging in bruikleen.

De kleding, ballen en materialen zijn en blijven eigendom van de vereniging.

De kleding, ballen en materialen worden aan het begin van het seizoen per team uitgereikt aan de trainer/leider.

De trainer of leider die de kleding, ballen en materialen ontvangt tekent voor ontvangst.

Bij wisseling van de trainer of leider tijdens het seizoen, worden de verantwoordelijkheden met betrekking tot de kleding, ballen en materialen overgedragen aan zijn of haar vervanger. Deze wisseling wordt per mail doorgegeven aan zowel materialen@dvol.nl als aan de desbetreffende subcommissie: kledingsenioren@dvol.nl, kledingjeugd@dvol.nl. 

De spelers, trainers en leiders hebben de plicht om zorgvuldig met de in bruikleen verkregen kleding, ballen en materialen om te gaan.

De ballen en overige materialen worden bewaard in de ballencontainer van het team. 

De wedstrijdtenues worden na de wedstrijd door de leider/trainer verzameld en direct gecontroleerd. 

De wedstrijdtenues worden per team na de wedstrijd bij toerbeurt door een ouder/verzorger gewassen en te allen tijde bij elkaar in de teamtas van het team bewaard.

In de wedstrijdtenues mag niet worden getraind en ze mogen niet in de vrije tijd worden gedragen. Leden dienen dienen zelf hun eigen trainingskleding aan te schaffen (tenzij het team specifieke trainingskleding heeft gekregen).

De trainer of leider zorgt ervoor dat de kleding, ballen en materialen na elke wedstrijd of training worden verzameld.

Bij vermissing van kledingstukken, ballen en materialen of geconstateerde schade, dient de trainer of leider dit direct te melden bij de desbetreffende subcommissie: materialen@dvol.nl, kledingsenioren@dvol.nl, kledingjeugd@dvol.nl. 

Voor schade aan het wedstrijdtenue die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, zoals het trainen en spelen in het presentatiepak, wat niet toegestaan is.

Zoekgeraakte kleding wordt niet vergoed. De kosten worden in rekening gebracht bij de desbetreffende verantwoordelijke speler en/of het team (broekje €17,50 / shirt/keepersshirt €25,- / keepersbroek 45,- / presentatiepak €75,-).*

De trainer of leider levert de in bruikleen gegeven gewassen kleding, ballen en materialen aan het eind van het seizoen in.

Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het desbetreffende team.

De trainer of leider zorgt dat de betreffende kosten op een eerlijke manier verdeeld worden over de spelers van het team of de desbetreffende speler c.q. ouders of verzorgers.

Kleding per team

Het wedstrijdtenue van DVOL voor veldspelers is een wit-rood shirt, wit broekje en wit-rode sokken. Sokken worden bij aanmelding van een nieuw lid de eerste keer gratis verstrekt en mag de speler houden. Elk volgend paar sokken dient door de speler zelf te worden aangeschaft (€15,-)* tijdens een kledingruilmoment. 

Het wedstrijdtenue van DVOL voor keepers is een zwart shirt, zwarte broek en keepershandschoenen. 

De leider en trainers krijgen één kledingstuk naar keuze in bruikleen: een zwarte dunne jas, een zwarte gewatteerde jas of een zwart presentatiepak.

Op basis van het aantal spelers worden aan het begin van het seizoen de kleding per team door de commissie bepaald. Het aantal uitgereikte kledingstukken staat vermeld op het getekende ontvangstformulier.

De spelers zijn verplicht om tijdens de wedstrijden de door de vereniging beschikbaar gestelde wedstrijdkleding te dragen; d.w.z. het wedstrijdtenue en het presentatiepak van DVOL.

De trainer en leider zorgen dat de spelers in het juiste wedstrijdtenue spelen. Wanneer een bezoekende partij in het wit speelt, dan is er per leeftijdscategorie een reservetenue bij het wedstrijdsecretariaat beschikbaar.

De leider levert de gewassen kleding aan het eind van het seizoen, op uitnodiging van de kledingcommissie, weer in. Samen met de commissie wordt beoordeeld of de kleding compleet is en in goede staat verkeert.

Presentatiepak per individu

En nieuw lid dat zich inschrijft bij DVOL ontvangt het presentatiepak in bruikleen dat enkel voor wedstrijden gebruikt wordt. Er wordt niet in gespeeld tijdens de wedstrijd. 

Elk presentatiepak heeft een uniek nummer dat gedrukt staat in zowel de jas als de broek en die te allen tijde bij elkaar moeten worden gehouden als complete kledingset.

Nummers van vermiste jassen of broeken van het presentatiepak moeten direct worden doorgegeven aan de betreffende subcommissie: kledingsenioren@dvol.nl, kledingjeugd@dvol.nl.

Wanneer een presentatiepak te klein wordt of versleten is, kan deze worden omgeruild tijdens een kledingruilmoment. Het nieuwe uitgegeven nummer wordt dan genoteerd.

Wanneer een lid stopt, dient het presentatiepak gewassen en compleet met corresponderende nummers van jas en broek te worden ingeleverd bij de kledingcommissie. Samen met de commissie wordt beoordeeld of de kleding compleet is en in goede staat verkeert. Pas daarna kan het lid worden uitgeschreven bij DVOL.

Ballen (vermist of lek)

Op basis van het aantal spelers worden aan het begin van het seizoen het aantal ballen per team bepaald. Het aantal uitgereikte ballen staat vermeld in het getekende ontvangstformulier.

De ballen en trainingsmaterialen worden in de ballencontainer van het team gedaan waarvan de trainer en leider een sleutel krijgen. Op de ballen is het betreffende team aangegeven.

Na afloop van de training of voor aanvang van de wedstrijd worden de ballen verzameld.

Is een bal vermist, dan wordt direct de bal door alle spelers van team gezocht.

Mocht ondanks het zoeken van de bal deze vermist blijven, dan dient de leider dit direct na constatering te melden bij materialen@dvol.nl. 

In principe wordt een vermiste bal niet gedurende het seizoen vervangen.

Indien een bal lek is, dient dit direct door de trainer of leider bij materialen@dvol.nl te worden gemeld.

In principe wordt een lekke bal in de eerste week van het nieuwe kwartaal vervangen tegen inleveren van de lekke bal. Zonder lekke bal vindt er geen omruiling plaats.

*prijswijzigingen onder voorbehoud

Leden commissie

Michel Fischer
Michel FischerVoorzitter materialen- en kledingcommissie
Angelika Fischer
Angelika FischerKleding Senioren
Monique Pluym
Monique PluymKleding Jeugd
Femke Cools
Femke CoolsKleding Jeugd
Mail kleding jeugd
Mail kleding senioren
Mail Materialen

Nieuws commissie

Downloads commissie