Tijdens de afgelopen Algemene Leden Vergadering is er akkoord gegeven op het voorstel voor de contributie voor het seizoen 2020 – 2021.

Hieronder staat de vastgestelde contributie voor het seizoen 2020 – 2021:

Senior Spelend € 300
Senior 35+ Spelend € 150
Jeugd onder 08 – 010 € 205
Jeugd onder 011 – 012 € 215
Jeugd onder 013 – 019 € 225
Jeugd F-instroom, alleen trainen € 110

Deze bedragen zijn inclusief een bijdrage in het kledingfonds van € 30. In de eerste week van oktober zal de eerste termijn worden afgeschreven (let op: maak je gebruik van Stichting Leergeld, zorg er dan voor dat er geen automatische afschrijving plaatsvindt).

Een verhoging van de contributie voor dit seizoen

Er is tijdens de ALV grondig, open en eerlijk met elkaar over de contributie gesproken. De tarieven zijn namelijk verhoogd ten opzichte van vorig seizoen. Eén van de oorzaken waarom we de contributie verhogen, heeft te maken met Corona. We hebben het afgelopen seizoen een behoorlijke baromzet misgelopen. En de tijden zijn nog steeds onzeker. Bovendien is dit het tweede jaar op rij dat er verlies wordt geleden. Om voor de korte termijn voldoende financiële zekerheid te garanderen voor de club, heeft het bestuur dus het voorstel gedaan om de contributie te verhogen. Uiteraard is hierbij gekeken naar de clubs om ons heen.

In de volgende nieuwsbrief zullen we wat dieper ingaan op de inkomsten en uitgaven van DVOL en welke rol de contributie hierin speelt.